• Sport

  Sport brengt Wageningen zoveel

 • Investeer in nieuwe sportaccomocaties en

   verhoog de capaciteit

  Het sport beleidplan van de gemeente is hopeloos verouderd. Wij vinden dat dit snel weer bijgewerkt moet worden. De doelen van de gemeente kunnen eindelijk realistisch en smart gemaakt worden en de financiële middelen kunnen een eerlijkere verdeling krijgen. Hier hoort ook een herverdeling van de financiële middelen bij. Bij de huidige sportlocaties is er te weinig ruimte en zijn de accomodaties verouderd. Er moet meer ruimte komen voor verschillende velden, en dit moet op een efficiente manier ingedeeld worden. Commerciële uitbating van de sportlocaties moet dan ook een optie zijn.

 • Context

  Als Connect Wageningen geloven wij dat sport erg belangrijk is om gezondheid en welzijn hoog te houden. Helaas stamt het sportbeleid van de gemeente uit 2012 en is hopeloos verouderd. De 3 ambities: Inclusief sporten & bewegen, van jongs af voldoende en vaardig bewegen en een duurzame en functionele sportinfrastructuur zijn nog altijd even actueel. Maar door fouten in het begin kan en wil de gemeente niet meten of deze doelstellingen worden behaald. Er gaat ongeveer 1.5 miljoen van de totale 90 miljoen naar sport. Dat is 1.3%.

 • Toelichting prioriteiten

  Jaarlijks budget voor ongebonden sporters.

  Er gaat jaarlijks veel geld naar de sportfaciliteiten van sportverenigingen. Maar een nog veel groter deel van Wageningen maakt daar geen gebruik van. Terwijl veel van hun wel sporten, daarom zouden willen wij jaarlijks een budget beschikbaar houden voor sporten in de openbare ruimte. Dit geld kan gebruikt worden voor zaken als een survivalbaan, verbetering van asfalt voor fietsers, verlichting van sportparkjes, een klimmuur, of voor welk idee inwoners dan ook meekomen. Als dit er eerder was geweest was het skatepark misschien wel een succesverhaal geworden.

  De gemeente zet zich in voor alle sporters.

  Behoud van inzet op sport voor iedereen. Vaak vertellen mensen er niet bij dat dit ook betekent dat ze minder inzetten op topsport, maar dat is bij ons wel het geval. Wij vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten en willen daar ook graag de financiën van de gemeente voor gebruiken. Topsport zouden wij alleen steunen als dit in combinatie met een voordelig sponsoringsplan is.

  Updaten van sport beleidsplan

  Het sportsbeleidplan van de gemeente is hopeloos verouderd. Wij vinden dat dit snel weer bijgewerkt moet worden. De doelen van de gemeente kunnen eindelijk realistisch en smart gemaakt worden en de financiële middelen kunnen een eerlijkere verdeling krijgen. Hier hoort ook een herverdeling van de financiële middelen bij. Bij de huidige sportlocaties is er te weinig ruimte en zijn de accomodaties verouderd. Er moet meer ruimte komen voor verschillende velden, en dit moet op een efficiente manier ingedeeld worden.

  Verbinding studenten en burgersportverenigingen wordt logischer

  Bij veel verschillende sporten is de overgang van studentensport naar burgersport heel logisch. Wanneer studenten klaar zijn met hun studie stoppen ze bij de studentensport en sluiten ze zich aan bij de burgersport. Maar helaas is dat niet bij alle sporten het geval. Vaak heeft dat te maken met het feit dat er een grote leeftijdsgap is. Bij verschillende verenigingen is de aansluiting al heel goed, maar andere verenigingen hebben hier een grote uitdaging in. Wij hebben met beide verenigingen in gesprek te gaan en te kijken hoe we het verloop kunnen vergemakkelijken.

  Pilot sport en gezondheid

  Wij zijn ervan overtuigd dat een sportiever Wageningen een gezonder Wageningen is. De meeste sporters sporten echter al. Dus we willen out-of-the-box denken om meer mensen aan het sporten te krijgen. We zien bijv. kansen om samen met psychologen te kijken hoe we mensen die het psychisch niet makkelijk hebben wel aan het sporten kunnen krijgen. Ook zouden we een samenwerking met verzekeringsmaatschappijen zien zitten, waar het verenigingslidmaatschap gedeeltelijk wordt gedekt door mensen die vaker op de sportschool inchecken.

 • Prestaties 2018-2022

  Wij hebben de ontwikkeling van het skatepark gesteund

  Wij hebben ons ingezet voor vernieuwing en verbetering van het skatepark in het park bij Dijkgraaf. Actieve inwoners hebben hier veruit het meeste werk gedaan, door zich jarenlang in te zetten en te lobbyen bij verschillende groepen, zoals gemeente en provincie. Helaas was er geen meerderheid in de gemeente voor dit skatepark. Dat was extra tragisch, omdat het voor de inwoners voelde alsof de gemeente ze aan het lijntje hielt en pas op het allerlaatste moment liet weten het initiatief niet te steunen. Helaas was onze steun niet voldoende.

  De gemeente zet zich in voor alle sporters.

  Sommige politieke partijen willen dat het buitengebied weer donker wordt. Dat is een heel mooi idee voor de natuur, maar ze gaan hier te ver in. Belangrijke routes moeten verlicht blijven voor de veiligheid van verkeer en voor sporters.

  Alle inwoners kunnen gezond bewegen

  De gemeente zet met haar middelen in op overgewicht onder jongeren aanpakken. Wij hebben aangedrongen op het focussen op de gehele Wageningse populatie met overgewicht. Dus niet alleen jongeren, maar iedereen die met zwaar gewicht te kampen heeft.

  Project Grebbedijk

  Tegen overstromingsgevaar moest de gemeente aanpassingen doen aan de dijk. Samen met o.a. Rijkswaterstaat was dat een enorm project. Dat betekende dat er veel kansen waren voor sporters. De sporters vonden ons zeker aan hun kant en we hebben geprobeerd dat er een roeigeul aangelegd kon worden. Ook hebben we de strandjes beschermd, die andere partijen liever aan de natuur teruggeven. Wij kiezen daar voor waterrecreatie.

  Snelheid op het water

  Wij hebben ons ingezet voor snelheidsverlaging op het water. Doordat er veel verschillende mensen gebruik maken van de haven is het niet altijd even overzichtelijk en veilig. Wij hebben daarom een motie ingediend om de snelheid op het water te verlagen. Dit komt vooral ten goede aan de watersporters.

  Participant en ondertekenaar bij het sport- en beweegakkoord

  Connect Wageningen zet zich niet alleen als politieke partij in voor de sport, maar ook als vereniging. Vanuit die rol zijn wij een actieve deelnemer geweest bij het sport- en beweegakkoord en zijn wij projecteigenaar bij het ik doe mee fonds. We vinden het mooi dat het rijk geld beschikbaar stelt om sportverenigingen en sportorganisaties met elkaar afspraken te maken. Dit staat overigens los van het sportbeleid van de gemeente, wat wij hopeloos verouderd vinden.

  Participant en ondertekenaar bij het preventieakkoord

  Ook aan het preventieakkoord hebben wij actief meegedaan. Hier zetten we ons samen met anderen in om zaken als overgewicht en roken tegen te gaan.

 • Connect jouw visie met die van ons

  Heb jij ideeën of suggesties voor een actief Wageningen? Vul dan alsjeblieft dit formulier in.

All Posts
×