• Circulaire Economie

  Inzetten op klimaatkennis

 • Gebruik Wageningse kennis voor een concreet klimaatplan

  Wageningen is met haar kennis en ervaring voorloper op het gebied van duurzaamheid. Door het opzetten van een team professionals en enthousiaste burgers/studenten kunnen we de kennis van Wageningen stad en de WUR gebruiken om slimme, duurzame en financieel haalbare plannen te creëren. Dit kan de basis zijn van een duurzaamheidstransitie in Wageningen. Andere gemeentes zullen later ook ons voorbeeld moeten volgen en bij ons aankloppen voor de kennis over hoe ook zij richting klimaatneutraal kunnen gaan. Op die manier komen de gemaakte kosten ook weer terug en kunnen wij wellicht aan extra inkomsten komen.

 • Prioriteiten

  • Meer kennis en mensen van de WUR inzetten voor Wageningen klimaatneutraal 2030
  • Jongeren actief betrekken en leren hoe onze stad duurzaam innoveert
  • Een regiegroep vormen als aanvoerder voor alle platforms van Voedsel en Klimaat
  • Winkels stimuleren om lokale producten te verkopen
  • 'Trash-daten' voor een schoner en socialer Wageningen
 • Context

  Als Connect Wageningen vinden wij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de klimaatsverandering, dus ook wij zelf en ook de gemeente. Zo hebben wij er zelf voor gekozen om te bankieren bij Triodos Bank, één van de duurzaamste banken ter wereld. De thema’s die de gemeente aanhoud zijn: energiegebruik eigen gebouwen, bestaande bouw, nieuwbouw, klimaatadaptatie, bedrijven, mobiliteit, duurzame energie en indirecte uitstoot. Vooral aan indirecte uitstoot kan nog veel meer worden gedaan. Wij zijn geen productiestad, dus het is erg gemakkelijk om heel duurzaam te lijken als we alles importeren, daarom vinden wij die indirecte uitstoot erg belangrijk.

   

  In Wageningen gaat ongeveer €7 miljoen euro van de €93 miljoen naar wonen. Dat is 7,5% van het totaal. Daarnaast zitten duurzaamheidsmaatregelen in heel veel andere programma’s ook verwerkt. Onze plannen zullen de eerste jaren deze investeringen sterk verhogen, maar dat zullen wij later terugverdienen via een regiegroep. Het geld komt uit het kapitaal zonder bestemming. Zie hoofdstuk 'financiën'.

 • Toelichting prioriteiten

  Meer kennis en mensen van de WUR inzetten voor Wageningen klimaatneutraal 2030

  Momenteel zien we dat de gemeente nog veel steken laat vallen om alle sociale groepen te betrekken om Wageningen duurzamer te maken. De Wageningen Universiteit heeft bijvoorbeeld duizenden werknemers en jonge geesten die nadenken hoe zij de wereld leefbaar kunnen houden. De universiteit kent maar liefst 15 studenten organisaties die zich actief bezighouden met duurzaamheid. Deze zijn de afgelopen 4 jaar nul keer door de gemeente benaderd. De gemeente Wageningen kan dit potentieel benutten door het vormen van een living lab, waar ruimte is voor experimenten. Daarnaast willen we initiatieven als ´trash-dating’ promoten, zodat buurtgenoten elkaar beter leren kennen.

  Jongeren actief betrekken en leren hoe onze stad duurzaam innoveert

  Alleen met een proactieve houding vanuit de gemeente en een grote samenwerking met de WUR, StartHub Wageningen en het Wageningse bedrijfsleven kan de stad een Klimaat pionier worden. De kennis is namelijk in huis en onder de jonge Wageningers heerst er veel ambitie maar zijn er te weinig toereikende handen. Wat mist is de gemeentelijke ondernemingsgezindheid om fysieke en financiële ruimte te creëren. Deze investering kan zich terugverdienen als andere gemeentes ons expertisebureau inhuren bij het klimaat neutraal maken van hun gemeente. Connect Wageningen ziet het dossier duurzaamheid dan ook als een kans om de lokale economie te stimuleren.

  Een regiegroep vormen als aanvoerder voor alle platforms van Voedsel en Klimaat

  Connect Wageningen ziet het beste hoe dit jonge talent uitgedaagd kan worden om hun studies toe te passen in de praktijk. Nijmegen, de duurzame Europese hoofdstad van 2018, laat al succesvol zien hoe zij duurzaamheidsuitdagingen “crowd-sourcen”. Wij in Wageningen kunnen hier een voorbeeld aan nemen door het vormen van een “Klimaat Team” en “Food Valley Team” dat zich sterk profileert in de stad en online. Met zo’n regiegroep worden verschillende platforms (Wageningen Energy Alliance, GAN, Wageningendoet, Wageningenduurzaam, Duurzaamwageningen) in de stad verbonden, wordt de gewone student en burger ook betrokken, en is de gemeente al in een vroege fase bekend met de initiatieven.

   

  Ons plan voor een Wageningen is daarom geen korte termijn veranderingen in wet- en regelgeving. Ons plan is om het merk DuurzaamWageningen naar een provinciaal en landelijk niveau te brengen. De groei van de universiteit zien wij hier als een mogelijkheid om de Gemeente Wageningen als groene stad te ‘branden’. Met deze mentaliteit wil Connect Wageningen woorden omzetten in daden. De uitwerking van dit programma is ook te lezen in het economische dossier. Klimaat en economie zijn namelijk met elkaar verbonden.

  Winkels stimuleren om lokale producten te verkopen

  Omdat voedsel een van de grootste bijdragers aan indirecte uitstoot is vinden wij het belangrijk dat daar meer aandacht aan besteed wordt . Hoewel het soms erg onduidelijk is waar voedsel vandaan komt en gemeentes nog erg beperkt zijn met regelgeving kunnen wij als gemeente wel lokaal voedsel stimuleren.

  'Trash-daten' voor een schoner en socialer Wageningen

  Als je mensen vraagt waarom zij voor Wageningen kiezen dan is één van de dingen die je bij de meeste mensen wel hoort terugkomen dat dit een mooie groene stad is. Door grijpers en afvalzakken beschikbaar te stellen aan wandelaars kunnen zij gemakkelijk elkaar ontmoeten, de stad schoonhouden en lekker wandelen. Wij hebben zelf al meerdere Trash-dates gehad. Nodig ons vooral uit!

All Posts
×