Return to site

Mening over de Eng?

Gebiedsvisie de Eng

· Duurzaam,Leefbaarheid

16 maart kan je je mening over de gebiedsvisie van de Eng in een rondetafelgesprek met de raad. De visie zal een basis vormen voor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het zal een afwegingskader vormen voor reeds bekende en toekomstige ruimtelijke initiatieven op de Wageningse Eng.

Dus mis je iets in de visie of vind je dat er iets aangepast moet worden, kom dan naar het rondetafelgesprek op 16 maart.

Op 20 april zal de visie behandeld worden in de gemeenteraad. Na de vaststelling van de visie zal het ontwerpbestemmingsplan ‘veegplan Buitengebied’ worden opgesteld waarin de relevant onderdelen van de visie planologisch worden verankerd.