Return to site

5G Netwerk

Wie de krant leest ziet regelmatig berichten over 5G voorbijkomen, maar objectieve en goed informerende berichten zitten hier weinig tussen. Het lijkt zelfs wel alsof de media de jacht heeft geopend op het meest spannende 5G complot verhaal.

Standpunt van college van B&W Wageningen is simpel: we volgen het advies van de GGD. Maar als je kijkt op de website van de Gemeente, GGD, of de overkoepelende organisatie VGGM, dan vind je bijna geen informatie. Het lijkt dus alsof niemand in de gaten houdt waar we mee bezig zijn.

Deze raad en het college zijn door meerdere inwoners op meerdere manier benaderd over hun zorgen over 5G. Dat zou voldoende moeten zijn voor het college om deze zorgen serieus te nemen en bij de GGD de tools te vragen om deze zorgen te adresseren. Daarom hebben wij het college gevraagd om via social media en kranten in te gaan op de verschillende zorgen die verschillende inwoners hebben aangekaart.

Zij hebben afgelopen maandag toegezegd om dit op te pakken. Dus vanaf nu kan iedere bezorgde burger goed geïnformeerd advies inwinnen bij de gemeente. Lees ook:

https://www.wageningen.nl/inwoners/Openbare_ruimte/5G_en_gezondheid