Return to site

De eerste maanden

Vier maanden na de verkiezingen is het zomerreces van de gemeente Wageningen begonnen. De afgelopen periode was bijzonder leerzaam voor de relatief jonge fractie van Connect. We hebben prachtige ervaringen mogen opdoen in de diverse en betrokken gemeenteraad van Wageningen. Tijdens het inwerkweekend hebben we iedereen beter mogen leren kennen en is de drempel om vragen te stellen aan andere partijen kleiner geworden. We zijn warm ontvangen door voormalig griffier Ellen Speet, en willen hierbij alle griffie medewerkers een bedankje geven die zich bijzonder warm en dienstbaar opstellen richting de hele raad. In de raad van Wageningen kun je het oneens zijn met elkaar zonder dat dit ten koste gaat van het politieke proces. In de raad van Wageningen kunnen we elkaar helpen ondanks de verschillen in visie en politieke kleur. De wereld waarin we leven is complex, er zijn veel onderwerpen waar we in de toekomst mee aan de slag moeten, en we kijken uit naar een prachtig nieuw en nog leerzamer jaar waar we deze onderwerpen kunnen gaan aanpakken! Even stilstaan bij het geluk dat we hebben en dat wij in Wageningen mogen wonen, in een stad waar we kijken naar de toekomst en bezig zijn met hoe we die op een duurzame wijze kunnen inrichten.