Return to site

What have we been up to?

We zijn alweer een aantal maanden bezig in de gemeenteraad.

Bij de presentatie van het coalitieakkoord aan de raad hebben wij gestreden voor studentenhuisvesting en de inclusie van seksuele intimidatie onder de doelen van veiligheid in de stad. We hebben, samen met de stadspartij, vragen gesteld en een motie ingediend over slimme lantaarnpalen en het datagebruik daaromheen. We hebben een motie ondersteund om te onderzoeken of we de parkeerdruk van het centrum kunnen verlichten en het centrum groener kunnen maken door een ondergrondse parkeergarage te maken aan de Costerweg. Verder hebben we een motie vreemd ondertekend over het opnemen van een studentenambtenaar. Ook hebben we vragen opgesteld over een kamertekort onder internationale studenten.

We zijn ook bezig geweest met het versnellen van een klimaatneutraal Wageningen, de deadline komt nu in 2030 te liggen. Ook hebben we tijdens een evaluatie aangegeven dat er tijdens 5 mei niet genoeg vegetarische opties waren.

Binnenkort is het zomerreces, daarna gaan we er weer tegenaan!