Return to site

De nieuwe minister van Ruimte: misschien wel uit Wageningen?

Het college van Rijksadviseurs bestaan uit een landschapsarchitect, een bouwmeester en een stedenbouwkundige. Elke vier jaar wordt een nieuwe raad samengesteld, de huidige raad is bijna aan het eind van hun termijn. Hun afscheidsbericht is glashelder: er is een gebrek aan ruimtelijk beleid in Nederland en er moet een minister van Ruimte komen om ervoor te zorgen dat we samen in een leefbare omgeving wonen. Net als ooit het VROM moet deze minister ervoor zorgen dat er in het Rijk een overkoepelend idee achter ruimtelijke plannen van de gemeenten zit. Dit beschermt de algehele biodiversiteit en landschapskwaliteit.

Bijvoorbeeld het aanleggen van zonneweides in Wageningen waar we kostbare landbouwgrond voor inleveren, terwijl de landbouw deze ruimte juist nodig heeft om extensiever en duurzamer te kunnen worden; toch willen we deze zonneweides omdat we moeten weten waar ons verbruikte stroom vandaan komt en hoe efficiënt het is opgewekt. Dit soort ruimtelijke conflicten waar allemaal belangen samenkomen hebben iemand nodig die een integrale visie handhaaft. De perfecte minister van Ruimte heeft natuurlijk genoeg kennis van de levenswetenschappen, wellicht heeft zij/hij wel jarenlang tussen ons gestudeerd en zien we binnenkort een bekend gezicht op televisie!