Return to site

Wat zijn steunfractieleden?

Voor veel inwoners vallen de verschillende onderdelen van de gemeente onder dezelfde naam, namelijk ‘de gemeente’. Maar hoe die gemeente is georganiseerd is vaak erg onduidelijk. Vaak weten we wel dat raadsleden onze democratisch gekozen vertegenwoordigers zijn en dat zij van verschillende politieke partijen komen. De gemeenteraad van Wageningen bestaat uit 25 leden en is opgedeeld in 9 fracties. Een fractie bestaat uit alle gemeenteraadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren. Volgens de wet moeten raadsleden altijd volgens hun eigen inzichten stemmen, maar in de praktijk krijgen zij hier vaak veel ondersteuning voor vanuit de partij.

Die steun komt vanuit onze steunfractieleden. Steunfractieleden zoeken veel dingen uit, bevinden zich in de stad of helpen ons om tot een overwogen standpunt te komen. Bij Connect Wageningen vinden we hun input net zo belangrijk als die van onze raadsleden, daarom staan er ook vaak stukjes van onze steunfractieleden in deze krant. Op die manier betrekken we jongeren, studenten, starters en andere inwoners van Wageningen die geïnteresseerd zijn in niet alleen politiek en beleid, maar die ook graag een steentje willen bijdragen aan Wageningen op de onderwerpen die zij interessant vinden.

Dus ken je iemand met interesse voor Wageningen of politiek? Laat het ons weten!