Return to site

Laatste update

November

Midden in de tweede corona golf gaan we stug verder met het verbeteren van Wageningen.

Vele gesprekken worden gevoerd binnen de gemeente om met corona een Nieuwe Toekomst in te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe dilemma's waar we voor staan en hoe we deze gaan aanpakken.

De provincie Gelderland heeft besloten om niet een campusroute door het Binnenveld te laten lopen maar op advies van de Gemeente Wageningen de bestaande route te verbreden. Hierbij zal ook een gelijkvloerse fietsovergang bij de Bornsesteeg gerealiseerd worden waardoor fietsfiles verleden tijd zullen zijn. We gaan nu een nieuwe stap in het proces in. Daarnaast zullen er besluiten gemaakt worden over het terrein rondom het NIOO waar nieuwe ontwikkeling gerealiseerd zullen worden. Vind je dit interessante onderwerpen en wil je graag meepraten, laat het ons weten.

Verder zijn we aan het kijken of we verenigingen kunnen laten switchen naar een duurzame bank. Dit in het kader van ons beleid in verduurzaming. Daarnaast zijn we aan het onderzoeken of er door corona meer mensen hulp zoeken bij de Voedselbank. En kijken we of we de Voedselbank ergens kunnen ondersteunen.