Return to site

Directe democratie; zo doet Connect Wageningen dat

 

Connect Wageningen bestaat net als andere partijen uit leden, steunfractieleden en raadsleden. Connect is niet gestoeld op een diepgewortelde ideologie. We leven in het heden en zien problemen die spelen in Wageningen. Maar hoe komen we met oplossingen en ideeën?    

BinnenConnect heeft ieder lid inspraak en niet alleen eens per 4 jaar rondverkiezingstijd. Sterker nog het stemgedrag van onze raadsleden wordt ingegeven door onze leden. We overleggen tweewekelijks met alle actieve leden. Tijdens deze overleggen bepalen we met z’n allen onze standpunten en komen leden met oplossingen of in te dienen voorstellen.   

Ook gaan we regelmatig het gesprek aan met Wageningers en Wageningse organisaties.Dit doen we vanuit de overtuiging dat beleid niet alleen bedacht moet worden door het college en raadsleden op het gemeentehuis.    

Wil jij het gesprek aangaan met ons om Wageningen beter, leuker, socialer,duurzamer en veiliger te maken? Neem dan contact met ons op. Je kan natuurlijk ook een stapje verder gaan en je aansluiten bij Connect of een handje helpen bij de komende verkiezingscampagne :) .