Return to site

Hertelling!

Er is een hertelling geweest in de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad van Wageningen stemde in met de hertelling die belangrijk was voor de verdeling van de restzetels. Nu de uitslag van deze hertellingen duidelijk is, is wat ons betreft de uitslag buiten twijfel. Wij willen alle ambtenaren en andere partijen bedanken voor hun inzet.