Return to site

Meer-vrouwen-mijlpaal

 

Hetis zover! Sinds de laatste wisseling van de wacht bij D66 is het aantal vrouwenin de raad hoger dan het aantal mannen. En met een voltallige vrouwelijke fractie sinds 2018 heeft Connect Wageningen een goede inbreng. Eindelijk, want landelijk gaat het toch wat slechter met de vrouwen.    

Nade gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in 2018, bleken er maar zevengemeenten te zijn waarin de man-vrouwverdeling boven de 50% komt. Kudo's kunnen naar Zoeterwoude, Baarle-Nassau, Blaricum, Meppel, Boxtel, Heerenveen en Heerhugowaard. Bij aanvang van deze raadsperiode zat Wageningen dan ook rond op het landelijke gemiddelde van 32% vrouwen en dat hebben we maar mooi weten om te buigen. Ook vrouwelijke wethouders moeten landelijk het onderspit delven met een percentage van 27%, waar Wageningen het nu met een mooie 50% doet. Het geheel van burgemeester, wethouders en gemeenteraad is nu goed in balans.    

Endat is belangrijk want de raad moet een goede representatie zijn van debevolking van Wageningen. Voor vrouwen maar ook in leeftijd want de gemiddelde leeftijd van een raadslid was in 2019 53 jaar. Daar ligt de gemiddelde leeftijd van onze fractie met 24 jaar toch beduidend lager. Wij doen hiervoor ons best maar als kiezer heb je hier ook invloed op. Dus ga die gebruiken om de balans te blijven maken.