Return to site

Nieuwe raadsleden!

Yes en we zijn gestart! Ons nieuwe raadslid Glesby Thijssen heeft afgelopen raadsvergadering zijn eerste speech #maidenspeech gehouden over het visie document bebouwde kom. Wat zijn de plannen met de bebouwde kom van Wageningen de komende jaren: #duurzaamheid #meerwoningen #impact-economie #meerov #leefbaar

Voor groen en duurzaamheid geven we het college mee dat de energietransitie ook sociaal moet zijn voor studenten, tijdelijke inwoners en starters.

Wonen en leefomgeving: kijk hier ook naar wijken of eigenlijk 1 wijk in het bijzonder waar niet hoog gebouwd is ondanks de naam, waar niet inclusief en sociaal is gebouwd en waar gedeelde voorzieningen en gezamenlijke woonvormen nog ver weg zijn. Beoordeel ook of het loslaten van de 5% regel voor kamergewijze verhuur ons kan helpen sneller uit onze wooncrisis te komen.

Wat de focus op impact-economie betreft, vergeet niet dit sociaal te doen. Een bepaalde winkel keten kan bv minder duurzaam zijn, maar de duurzame alternatieven kunnen voor sommige mensen onbetaalbaar zijn.

Dan mobiliteit

Zet naast HOV ook in op fijnmazig ov. Zo kunnen verplaatsing van de wijk naar een hub of HOV-halte ook met ov gedaan worden als de afstand groot is of voor mensen die minder mobiel zijn.

Deelmobiliteit moet betaalbaar zijn zodat ook mensen met een kleine portemonnee aangemoedigd worden om hier gebruik van te maken ipv een eigen barrel.

Tot slot leefbaarheid en gezondheid. Zorg dat duurzaam voedsel uit de streek betaalbaar is voor iedereen.

Succes Glesby!