Return to site

Nieuwe roeigeul in Wageningen?

Grebbedijk update!

· Leefbaarheid

English

 

De Grebbedijk is toe aan een dijkversterking. Naast natuurontwikkeling biedt dit project de gemeente Wageningen ook de kans om lokale gebiedsambities te realiseren. Uit een lang traject is een concept voorkeursalternatief gekomen. In dit concept is een nieuwe zwemplas opgenomen. Hier werd over gestemd in de gemeenteraad.

Connect Wageningen heeft er voor gezorgd dat een motie is aangenomen om de snelheid op het water te verlagen zodat we allemaal weer veilig kunnen roeien, zeilen, varen en zwemmen. Daarnaast heeft helaas de veilige roeigeul die hoog op het lijstje van Connect, Argo en Vada stond, niet de voorkeur gekregen. Dit omdat er geen ruimte gemaakt kan worden in verband met het leefgebied van de porselein hoen.

Tijdens de raadsvergadering over de Grebbedijk heeft de raad besloten om een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat de raad als geheel aangeeft bij de provincie Gelderland dat zij een wijziging wilt zien in de definitieve voorkeursalternatief. Of dit ook ingewilligd wordt is nog niet bekend en horen we later.