Return to site

Meer aandacht voor stress en burn-outs in regio Foodvalley

· Leefbaarheid,Raad

Afgelopen week hebben we in de raad de strategische agenda van Regio Foodvalley besproken. Daarin staat wat we de komende jaren met Regio Foodvalley willen bereiken. Eerder werd er al door de raad op initiatief van GroenLinks aangegeven dat we goed en sociaal werkgeverschap belangrijk vinden. Een belangrijk onderdeel daarvan was dat er aandacht werd gevraagd voor stress en burn-outs. Helaas heeft het die aandacht niet gekregen.

Stress en burn-outs zijn beroepsziekte nummer 1 en voor een regio die inzet op een kenniseconomie en een ambitie heeft om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren is het behoorlijk slordig. Tevens benadrukt de regio wel degelijk het belang van een goede gezondheid maar legt het enkel de focus op fysieke gezondheid en niet mentale gezondheid. Misschien kunnen we het niet opnemen van mentale gezond als werkterrein beter definiëren als ronduit triest.

Zeker wanneer je bedenkt dat het in de vorige strategische agenda wel was opgenomen en de problemen de afgelopen jaren eerder zijn toegenomen in plaats van afgenomen. Afgelopen maandag hebben wij als Connect, met steun van de hele raad, opnieuw aandacht gevraagd voor dit probleem, hopelijk worden we nu wel gehoord.