Return to site

Raadsweekend

Vorig weekend vond het raadsweekend plaats in Leusden. Alle raadsleden waren uitgenodigd voor dit weekend om elkaar beter te leren kennen en om het proces democratische vernieuwing verder vorm te geven. Connect raadsleden Rani Temmink en Romy Stijsiger waren ook aanwezig en kijken in deze blog terug op dit weekend.

broken image

Wat is democratische vernieuwing?

Vrijdagmiddag begon het weekend met de terugkoppeling van de proces leider van democratische vernieuwing: Jan Bart Wilschuts. In een korte reflectie over zijn bevindingen die hij had opgedaan tijdens de gesprekken met de verschillende fracties, werden verschillende visies van democratische vernieuwing in Wageningen uiteengezet. Een van de voorbeelden was dat de gemeenteraad het systeem en de technische details meer zou moeten los laten en juist meer een vertegenwoordiger van zijn bewoners moet zijn. Zo zouden we meer kennis van de lokale bevolking moeten gebruiken om nieuwe ideeën te realiseren. Tegelijkertijd zouden onze medebewoners ook goed geïnformeerd moeten worden over de gang van zaken in de gemeente. Zo zou de informatiestroom over de ontwikkelingen in Wageningen makkelijk te vinden moeten zijn en in een begrijpelijke laagdrempelige taal gecommuniceerd moeten worden.

broken image

Waarom democratische vernieuwing?

Voordat we democratische vernieuwing invoeren, moet we een helder doel voor ogen hebben. Zodoende gingen de raadsleden vervolgens in kleine groepen in discussie over waarom we als gemeenteraad democratische vernieuwing willen. Ook hier kwamen verschillende redenen naar boven. Het doel van democratische vernieuwing is om beslissingen te maken die met meer draagvlak hebben door inwoners te betrekken zodat bewoners zich vertegenwoordigd voelen. Democratische vernieuwing moet voor transparantie en betrokkenheid zorgen zodat beter besluiten gemaakt worden.

broken image

De uitdaging

Democratische vernieuwing klinkt leuk, maar hoe doe je dat nou precies? Welke acties moeten we ondernemen om ons doel te bereiken? Dit is een vraag waar de wereld voor je open staat met grenzeloze ideeën om dit te realiseren. Raadsleden vonden het belangrijk dat we de juiste informatie verstrekken en dat we meer moeten terugkoppelen naar inwoners. Niet alleen terugkoppelen door inwoners uit te nodigen op het gemeentehuis, maar juist terugkoppelen door zichtbaarder te zijn in de stad. Zo kunnen we bijvoorbeeld statafel gesprekken die we normaal in het gemeentehuis houden verplaatsen naar wijken of andere initiatieven zoals “schetsen met de stad”. Alleen dan doe we het écht samen.

Ook over interne processen zoals de hoeveel moties en amendementen werd aangekaart. De realiteit is dat politiek langzaam gaat. Er wordt veel gepraat en vergaderd, maar we kunnen processen wel versimpelen. Hoe we dat gaan doen word besproken in de nabije toekomst.

Burgemeester Zeist: Koos Jansen

Koos Jansen, burgemeester van Zeist kwam ook tijdens het raadsweekend langs om zijn ervaringen te delen. Hij had een mooie visie over het samenspel van raadsleden. Hoe zorg je nou als raadslid dat je gebalanceerd verbonden bent met de samenleving, raad, college van burgemeester en wethouders, en je privé leven! En dan niet alleen verbonden bent maar ook bijdrage levert op al die vlakken. Het is een hele uitdaging.

Verder bracht burgemeester Koos Jansen een waslijst aan inspiratie en ideeën mee met wat de gemeente Zeist doet om burgerparticipatie te stimuleren. Zo hebben zij een laagdrempelig politieke spreekuur, betrekken zij startups voor hun advies, legt de raad verantwoordelijkheid af aan de jongerenraad, en plannen zij genoeg reflectie momenten in om te kijken wat beter kan.

broken image
broken image

Raad en College

We hebben het ook over bestuurlijke componenten gehad. Wat is bijvoorbeeld het ideale karakter van het samenspel tussen de raad en het college? Moet dat altijd formeel of kan de raad ook informeel inbreng leveren aan het begin van een proces. Wat is de rol van de raad of het college? Geconcludeerd werd dat de raad divers, verbonden, stabiel en toegankelijk moet zijn. Het college zou op zijn beurt volledige en duidelijke informatie moeten leveren aan de raad.

broken image

De eerste stap is gezet

Het raadsweekend was een eerste stap richting democratische vernieuwing. Een stap om dichter bij de inwoners te komen. Alhoewel er niet veel nieuwe ideeën of inzichten voor Connect bij zaten, was het vooral fijn dat we als raad de tijd genomen hebben om er even voor te zitten en niet over politiek te praten maar over andere dingen die even belangrijk zijn. Want hoe kan een gemeente goed functioneren als de basis niet meer van deze tijd is? De discussies die plaats vonden tijdens het raadsweekend worden mee genomen in een voorstel dat in september 2018 gepresenteerd zal worden. Connect zal iedereen hier op de hoogte houden! En als jullie verder nog ideeën hebben, laat het ons vooral weten!