Return to site

IQ vereist!? Nee, eerder een vertaler

· Leefbaarheid

Connect Wageningen is opgericht om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen meedoen in de politiek. Om jongeren makkelijker mee te kunnen laten doen in de politiek hebben wij ervoor gekozen om een jongerenpartij te zijn, maar er zijn meer groepen die het lastig vinden om mee te doen. Bij ons bezoek aan de OBS Tarthorst basisschool dacht een leerling dat hij misschien niet in de politiek kon meedoen, omdat hij vmbo ging doen. Dat vinden wij echt heel erg om te horen, dat mensen door hun schoolkeuze bang zijn dat zij niet in de politiek horen! Wij begrijpenook wel waar dat gevoel vandaan kan komen. Vergaderingen van de gemeenteraad duren erg lang en brengen een brij van woorden naar voren waar je u tegen zegt. De taal van politici en het beleid is heel anders dan van de mensen op straat. Afgelopen vergadering ging het over plannen voor een nieuwe supermarkt en welke redenen er waren voor of tegen deze plannen. Hoe schrijft de gemeente dat dan? ‘Conform de overwegingen in de “zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56” d.d. oktober 2017 de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;’. Connect Wageningen heeft gelukkig mensen die dit kunnen vertalen. Maar wij willen er ook voor zorgen dat de gemeente gewoon in normaal Nederlands gaat praten. Meer informatie: info@connectwageningen.nl