Return to site

Coalitieonderhandelingen: Ons verkiezingsprogramma zat aan tafel!

· Raad,Duurzaam

De coalitieonderhandelingen zijn afgelopen en GL, D66, PvdA en CU hebben een redelijk coalitieakkoord geschreven. Wij vinden het jammer dat zij Connect, Stadspartij, VVD, CDA en SP hier niet betrokken bij hebben, wij vinden namelijk dat ieders belangen goed vertegenwoordigd moeten worden en willen het graag samen doen. Wel hebben de coalitiepartijen een aantal goede prioriteiten gekozen. Bijvoorbeeld ‘voedsel’; hier heeft de gemeente vrijwel geen beleid voor, terwijl een gigantisch deel van het klimaat probleem gerelateerd is aan voeding, bovendien staat goede voeding aan de basis van de gezondheid van onze inwoners. Erg belangrijk dus! Het onderwerp ‘circulaire economie’ is ook een sterk gekozen prioriteit. Om onze verantwoording in het klimaat probleem echt te nemen moeten wij namelijk anders gaan kijken naar de gehele productieketen. Mocht het ons daarnaast lukken om Wageningen als koploper in de circulaire economie neer te zetten dan versterken wij onze concurrentiepositie en creeëren wij kansen voor Wageningse ondernemers. Bovendien zou een versterkte concurrentiepositie investeringen in het sociale vangnet en uitbreidingen in het cultuur en sportaanbod mogelijk maken.

Opmerkelijk is wel dat de onderwerpen voedsel en circulaire economie vrijwel niet voorkomen in de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen, maar wel in die van ons. Wij zijn erg blij dat de coalitiepartijen onze ideeën blijkbaar zo goed vinden dat zij onze ideeën hebben overgenomen.