Return to site

Vitens-belasting van de baan?

· Raad

Op 18 december kon u in de Gelderlander lezen dat alleen Wageningers voor de Vitens belasting moesten betalen. Dat inwoners van andere gemeentes hiervoor een kwijtschelding kregen, maar inwoners van Wageningen niet. Maar waarom niet?

De gemeente Wageningen heeft in 2017 een spaarpotje aangemaakt waar zij de inwoners mee kan compenseren.

De vraag is alleen hoe wij onze inwoners moeten gaan compenseren, want niet alleen Vitens, maar ook Liander, Vitens, WUR, NUON, Gasunie, TENNET en een aantal overheidsinstanties zijn getroffen door deze precariobelasting. Hoe gaan zij voor het gat in hun begroting compenseren? Gaan zij dat net als Vitens aan u doorrekenen? De gemeenteraad zag dit aankomen en gelukkig zit er ondertussen 1.8 miljoen in het spaarpotje precariobelasting van de gemeente. Hoe wij die gaan verdelen wordt echter pas in maart besproken. Dit kost even wat voorbereidingstijd, omdat het wettelijk niet mogelijk is om op de blauwe waterleiding van Vitens geen belasting te heffen maar op de gele elektriciteitskabels van Liander wel.

Wij stemden afgelopen maandag dan ook niet mee met de last-minute motie van de stadspartij omdat die opriep om dit dossier pas bij de kadernota in juli te behandelen. Dit hebben wij ook de Gelderlander duidelijk proberen te maken, helaas is het niet doorgekomen.