Return to site

#Lightitup

· Bereikbaarheid

Drukke kruispunten, hard rijdende auto’s en onoverzichtelijke situaties blijven je zeker bij, daarom krijgen wij ook vaak te horen dat de verkeersveiligheid in Wageningen verbeterd moet worden. De gemeente moet bredere fietspaden, autoluwe straten of veilige kruispunten maken hoor je dan. Maar wat we soms vergeten is dat veilig verkeer ook vooral begint bij jezelf. Met je fiets goed verlicht over straat betekent dat je de kans op ongelukken verminderd met 20%. Bij een recente telling onder 120 studenten had bijna de helft geen goede verlichting. Daar kunnen we iets aan doen dachten we. Samen met een aantal jongerenorganisaties hebben we gekeken hoe wij in Wageningen direct de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. In samenwerking met de SAW (studentenvakbond), de Gemeente, S.M.I.L.E promotions en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland zijn we een dag lang gratis fietslampjes gaan uitdelen. Onder de landelijke #lightitup campagne is die dag fietsverlichting gerepareerd en zijn ongeveer 900 gratis lichtjes uitgedeeld. Beetje bij beetje maken we Wageningen veiliger. Je kan sinds kort ook lampjes in de studystore op de campus kopen dankzij de SAW. Dus iedereen: koop fietslampjes, zet lampjes van anderen uit als je ze geparkeerd ziet aanstaan en ga vooral veilig op weg. Light it up!