Return to site

Geen geld voor maandverband, dan maar wc-papier!

· Leefbaarheid

Menstruatie-armoede, had jij er al eens van gehoord?

Wij niet, totdat de studentenvakbond Veste hierover contact met ons zocht. Uit recent onderzoek van Plan International komt naar voren dat één op de tien Nederlandse vrouwen tussen de 12 en 25 jaar geen geld heeft voor menstruatieproducten. Twee procent geeft zelfs aan producten te hergebruiken vanwege geldgebrek. Is dat een probleem? JA! Niet alleen is het hergebruik van niet schone menstruatieproducten onhygiënisch, het kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Verplaats je eens in een jonge vrouw die tijdens haar menstruatie geen maandverband of tampons kan betalen.

Durf je naar school te gaan? Naar je werk? Naar vrienden en vriendinnen? Durf je überhaupt te praten over dit onderwerp waar een taboe op rust?

Connect Wageningen maakt menstruatie-armoede bespreekbaar, heeft de wethouder gevraagd of hij bekend is met dit type armoede en of het deel kan uitmaken van ons (nieuwe) armoedebeleid. Hierop heeft de wethouder positief gereageerd. Het draait niet alleen om geld: menstruatie-armoede moet uit de taboesfeer gehaald worden. Heb jij hiervoor een goed idee? 

Neem contact met ons op!