Return to site

Protesteren als tool voor participatie?

· Leefbaarheid,Duurzaam

Participatie bij klimaatbeleid is niet voor jongeren, of toch wel? Wij vroegen de WUR dit uit te zoeken en zijn de afgelopen maanden aan de slag gegaan als opdrachtgever voor 2 studententeams.

Uit het onderzoek komt naar voren dat vraag en aanbod in participatie voor jongeren en studenten niet goed op elkaar aansluit. Terwijl de gemeente participatie erg belangrijk vind, zijn jongeren weinig betrokken geweest bij het opstellen van gemeentelijk beleid.

Is dat erg? Ja! Niet alleen is het belangrijk voor de democratie, er is ook veel passie en kennis over klimaatbeleid bij jongeren, die op deze manier worden gemist. Bovendien zijn de jongeren van nu degenen die met de gevolgen van het veranderende klimaat van straks moeten omgaan.

Connect Wageningen verbindt de kennis van de WUR met de mogelijkheden in de gemeente. De uitkomsten van deze studies worden gedeeld met alle partijen en geïnteresseerden. Ook hebben we ambtenaren uitgenodigd bij de presentatie. Iedereen was in onze ervaring erg enthousiast en het voelt echt alsof we samen een verbeterslag gaan slaan!

Het meest bijzonder vond ik om te leren dat klimaatprotesten ook een legitieme vorm van participatie kunnen zijn, maar dat overheden het lastig vinden hiermee om te gaan.