Return to site

Hoe zou jij 500 Tj duurzaam opwekken binnen Wageningen?

· Duurzaam,Leefbaarheid

Wageningen gaat aan de slag met het duurzaam opwekken van energie voor het nationale klimaatakkoord. Gezamenlijk zal Nederland 35 TWh moeten opwekken, dit is verdeeld over 30 aangewezen regio’s die een Regionale Energie Strategie opzetten. Met Regio Foodvalley zal Wageningen de komende tijd overleggen over wat wij kunnen doen aan opwekking en energiebesparing.

De gemeente heeft berekend dat we 500 terajoule moeten opwekken naast andere activiteiten voor de energietransitie. Dit kan met één zonneveld van 188 ha of 18 standaard windmolens (het type dat je nu langs de snelwegen ziet). Of natuurlijk een bepaalde mix daarvan. Maar daar zitten wel een paar restricties aan vast: windmolens moeten 400 meter van de huizen staan, niet bij hoogspanningsleidingen en niet ten zuiden van de Rijn in verband met vogelgebieden. Voor zonnevelden moet je bedenken hoe dicht bij elkaar of hoe hoog de panelen moeten staan in verband met kansen voor de onderliggende natuur.

Maar hoe bepalen we dat? Dat doen we met de stad. Op 13 november gaat de gemeente op het gemeentehuis in gesprek met jongeren over de energietransitie. Verder vindt op 11 december een Gebiedsconferentie plaats voor de hele stad waarbij thematische workshops georganiseerd worden. Kom ook!