Return to site

Laatste update

Aan het begin van de derde corona golf of aan het begin van de versoepelingen (ik weet het soms ook niet meer), gaan we stug verder met het verbeteren van Wageningen.

Vele gesprekken worden gevoerd binnen de gemeente om met corona een Nieuwe Toekomst in te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe dilemma's waar we voor staan en hoe we deze gaan aanpakken.

De provincie Gelderland heeft besloten om niet een campusroute door het Binnenveld te laten lopen maar op advies van de Gemeente Wageningen de bestaande route te verbreden. Hierbij zal ook een gelijkvloerse fietsovergang bij de Bornsesteeg gerealiseerd worden waardoor fietsfiles verleden tijd zullen zijn. We gaan nu een nieuwe stap in het proces in. Daarnaast hebben we de nieuwe warmtevisie vastgelegd waarin de randvoorwaarden staan voor het duurzaam verwarmen van alle wijken in Wageningen. De volgens stappen zijn de individuele plannen voor de wijken. Vind je dit interessante onderwerpen en wil je graag meepraten, laat het ons weten.

Verder zijn we aan het kijken of we verenigingen kunnen laten switchen naar een duurzame bank. Dit in het kader van ons beleid in verduurzaming. Ook zijn we met Veste aan het onderzoeken hoe groot menstruatiearmoede is in Wageningen en wat we kunnen doen om te helpen.