• Onderwijs

  Je hele leven leren

 • De stad moet meer kennis van de WUR gebruiken.

  De Wageningse universiteit is een baken van kennis voor de hele wereld. Waarom zou je deze kennis niet gebruiken voor de stad. In het hoofdstuk klimaat refereren we hier al naar maar je kan de kennis ook op andere manieren gebruiken. De gemeente en organisaties kunnen bijvoorbeeld ACT projecten en stages uitschrijven om onderzoek te doen richting groenbeheer, een gezonde levensstijl, ruimtelijke planning en klantonderzoek. Hiermee verenig je de kennis en zorg je dat studenten meer de stad inkomen en weten wat er leeft.  

 • Prioriteiten

  • De stad moet meer kennis van de WUR gebruiken.
  • Toegang tot een international school
  • We willen dat iedereen in Wageningen Engelse en Nederlands les kan volgen
  • Extra programma's op scholen over duurzaamheid en ondernemerschap
 • Context

  Als Connect Wageningen geloven wij dat je je hele leven blijft leren. Dit is enorm belangrijk, want leren, ontwikkelen en ervaren maken het leven interessant en dragen daarom bij aan het welzijn en de gezondheid. Om het welzijn en de gezondheid van haar inwoners hoog te houden, is het onderwerp leren dus erg belangrijk voor de gemeente. In onze ogen richt de gemeente zich nog te veel op de taken die zij van het rijk mee krijgt en laat zij kansen liggen op specifieke Wageningse onderwerpen.

   

  In Wageningen gaat € 5 miljoen van de € 93 miljoen naar onderwijs, dit is ongeveer 5,3 % van het totale budget van de gemeente. Hiervan gaat de helft naar de schoolgebouwen.

 • Toelichting prioriteiten

  Toegang tot een international school

  Na aanleiding van ons eigen onderzoek en gesprekken met onze internationale gemeenschap in 2018 peilde wij behoeft aan een internationale school in de buurt. Wij hebben sinds het begin van onze raadsperiode ons ingezet voor een Internationale school in Kortenoord. Dit is niet gelukt maar we willen dat kinderen in Wageningen ook toegang hebben tot een internationale school. Door digitalisatie is op afstand leren makkelijker geworden. Op die manier is er wel basisonderwijs in twee talen in Wageningen mogelijk.

  broken image

  We willen dat iedereen in Wageningen Engelse en Nederlands les kan volgen

  Wageningen staat bekend voor haar internationale karakter met volgens de burgermeester wel  135 verschillende nationaliteiten. Voor een inclusief Wageningen is het essentieel dat iedereen elkaar kan begrijpen. Het zou dus voor internationalen een grote waarde zijn dat zij goedkope Nederlands cursussen kunnen volgen of hun Engels kunnen verbeteren. Dit zal de eenzaamheid onder internationalen verminderen en hun integratie verbeteren door meer sociaal contact. Ook voor de Wageningers zelf zal dit een mooie toevoeging zijn door analfabeten Nederlandse lees- en schrijfcursussen goedkoop aan te kunnen bieden of de vaardigheden met Engels of een andere taal uit te breiden. Door elkaar beter te verstaan, kunnen we elkaar ook beter leren begrijpen.

  broken image

  Extra programma's op scholen over duurzaamheid en ondernemerschap

  We willen dat er op scholen extra programma’s aanwezig zijn voor onderwijs over groen en duurzaamheid en ondernemerschap.  Wij krijgen van veel studenten te horen dat zij graag iets terug willen doen voor Wageningen. Één van de dingen die we veel horen, is dat zij hun kennis graag willen delen. Nu wordt er dure subsidie gegeven voor extra klimaatonderwijs. Wij denken dat studenten heel goed leerlingen op de Pantarijn kunnen onderwijzen over duurzaamheid. En leerlingen op de Pantarijn kunnen ditzelfde doen op de basisscholen. Op die manier zijn wij allemaal meer verbonden.