• Onderwijs

  Je hele leven leren

 • Er moet meer hulp komen voor Wageningers die kampen met stress en burn-outs

  Volgens de Landelijke Studentenvakbond is 75% van de studenten uitgeput. Bovendien kampt een derde met een burn-out. Deze cijfers zijn veel te hoog en daar moet wat aan gedaan worden. Wij willen daarom in eerste instantie zorgen voor een goede bereikbaarheid en voldoende huisvesting voor iedereen maar we kijken ook naar andere mogelijkheden om deze cijfers omlaag te krijgen. De gemeente zou hier ook aan kunnen bijdragen door voldoende gespecialiseerde psychologen met korte wachttijden aan te trekken. Stiltegebieden in de buurt van werklocaties, zoals de campus, en vergunningen voor wellness locaties verlenen zijn andere mogelijkheden. Wij zijn van plan om een GGD locatie op te zetten in Wageningen. Hier kunnen deze psychologen aan het werk. Daarnaast zal er ook veel informatie beschikbaar zijn om stress en burn-outs te voorkomen.

 • Prioriteiten

  • Nieuw Kortenoord krijgt een tweetalige basisschool
  • Stress meer bespreekbaar maken in de gehele maatschappij
  • Kennisinstellingen zoals WUR en Pantarijn beter verbinden
  • Vervoer voor verstandelijk en fysiek gehandicapte mensen
 • Context

  Als Connect Wageningen geloven wij dat je je hele leven blijft leren. Dit is enorm belangrijk, want leren, ontwikkelen en ervaren maken het leven interessant en dragen daarom bij aan het welzijn en de gezondheid. Om het welzijn en de gezondheid van haar inwoners hoog te houden, is het onderwerp leren dus erg belangrijk voor de gemeente. In onze ogen richt de gemeente zich nog te veel op de taken die zij van het rijk meekrijgt en laat zij kansen liggen op specifieke Wageningse onderwerpen.


  In Wageningen gaat € 5 miljoen van de € 93 miljoen naar onderwijs, dit is ongeveer 5,3 % van het totale budget van de gemeente. Hiervan gaat de helft naar de schoolgebouwen. Omdat de gemeente verwacht dat de kosten voor onderwijs met € 0,8 miljoen per jaar zullen dalen, wordt de bouw van een school in Nieuw Kortenoord ook realistisch.

 • Toelichting prioriteiten

  Nieuw Kortenoord krijgt een tweetalige basisschool

  De nieuwe wijk Nieuw Kortenoord is nu halverwege klaar, dat betekend dat de wijk nog twee keer zo groot gaat worden. Het wordt dus een erg grote wijk waar veel starters en gezinnen zullen wonen. Dit betekent dat er veel kinderen zullen gaan rondlopen en wij willen dat zij niet dagelijks de Kortenoord allee over moeten. Daarnaast zullen veel internationalen zich in deze wijk gaan vestigen en ligt deze locatie naast het Business & Science park. Wij denken daarom dat tweetalig basisonderwijs hier kansen biedt.

  Stress meer bespreekbaar maken in de gehele maatschappij

  Connect Wageningen wilt ook meer aandacht voor stress en overbelasting. De druk om te presteren wordt steeds hoger voor jongeren, studenten en werkenden. PhD’ers zitten met een enorme werkdruk en gaan gebukt onder (psychologische) klachten. Studenten kennen allemaal wel klasgenoten die met een burn-out rustig weer proberen op te krabbelen. En jongeren leren via social media dat altijd een geweldig avontuurlijk en druk leven een succesvol leven is. Anders heb je immers niets om op instagram te posten. Helaas is het toegeven dat je het even niet meer aankan nu nog een gigantisch taboe. Daarom willen wij de eerstvolgende vier jaar deze issues vooral bespreekbaar maken, daarna hopen wij samen met alle belanghebbenden gezamenlijk maatregelen te nemen.

  Kennisinstellingen zoals de WUR en de Pantarijn beter verbinden

  Wij krijgen van veel studenten te horen dat zij graag iets terug willen doen voor Wageningen. Één van de dingen die we veel horen, is dat zij hun kennis graag willen delen. Nu wordt er dure subsidie gegeven voor extra klimaatonderwijs. Wij denken dat studenten heel goed leerlingen op de Pantarijn kunnen onderwijzen over duurzaamheid. En leerlingen op de Pantarijn kunnen ditzelfde doen op de basisscholen. Op die manier zijn wij allemaal meer verbonden.

  Vervoer voor verstandelijk en fysiek gehandicapte mensen

  Wij willen onderwijs voor verstandelijk en fysiek gehandicapte mensen zoveel mogelijk zelf aanbieden. Waar dat niet kan, zullen wij meebetalen aan het vervoer. Wij zullen echter niet meebetalen aan vervoer naar religieus onderwijs.

All Posts
×