• Prestaties 2018-2022

  Vier jaar in de raad en vier jaar Wageningen veranderen.

  Niet beloven maar doen. Op deze pagina zie je wat we bereikten en blijven bereiken.

   

   

 • Jonge mensen aan de beurt

  De komst van Connect Wageningen zorgde in 2018 voor veel onrust in de raad. Partijen werden namelijk geconfronteerd met het feit dat zij bijna geen actieve jongeren hadden. Wij denken dat veel partijen in reactie daarop hun best hebben gedaan om toch jongeren te werven. Wij zien dat als een indirect resultaat van Connect. Daarnaast bleek het veel lastiger te zijn om met jongeren over jongeren te praten. Het was even wennen, voor iedereen. Maar het heeft veel opgeleverd!

  Meer aandacht voor studenten in beleid

  Gevolgen voor de toekomst zijn gevolgen voor onze generatie, dus we hebben meer langetermijnsperspectief toegevoegd

 • Verbinden

  Connect heeft 4 jaar geleden beloofd zich volledig in te zetten voor bereikbaarheid, en dat is gelukt.

  Fietstunnel naar de WUR

   

  Om precies te zijn: een gelijkvloerse oversteek voor fietsers richting de WUR. Vier jaar geleden werden we naïef genoemd en andere partijen dachten dat het niet realistisch was. Maar onze visie wordt nu realiteit. Kijk hier hoe dat eruit komt te zien.

   

  Er rijdt nu een nachtbus tussen Wageningen en Utrecht, dankzij een motie van Connect Wageningen en de inzet van de studentenvakbond S.A.W. De bus rijdt alleen op specifieke dagen en niet tijdens corona, maar dit is voor ons de eerste stap om Wageningen aan te sluiten op het OV-nachtnet.

   

  Wageningen is de afgelopen jaren veel veiliger geworden. Zo zijn 3 van de 6 verkeerslocaties uit ons vorige verkiezingsprogramma aangepakt. Daarnaast is gewerkt aan snelfietsroutes naar Ede en Arnhem, en is eindelijk de route van de Haarweg richting de campus aangepakt. Yay!

 • Vier jaar lang hebben wij gestreden voor de invoer van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Nu is deze er en ontvangen nieuwkomers een pakket met gratis items en cadeaubonnen, die zij in de stad kunnen uitgeven. Dat zorgt ervoor dat mensen sneller en vaker naar het centrum komen en dat het centrum gezellig leuk en bruisend blijft. Een tweede doel is dat inwoners zich in de gemeente Wageningen inschrijven, want dan krijgt de gemeente namelijk meer geld van het rijk. Sinds de uitwonende beurs voor studenten niet meer bestaat is dat zeker geen vanzelfsprekendheid. De gemeente loopt hierdoor veel geld mis.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Wonen in Wageningen

  Voor ons was dit één van de belangrijkste dossiers. Schattingen van bevolkingsgroei werden steevast te laag in geschat en met cijfers wordt gegoocheld. Om een voorbeeld te geven: er wordt nu vanuit gegaan dat studenten 3 of 6 maanden na hun studie uit hun studentenkamer worden gezet. Daardoor moeten ze vaak terugverhuizen naar hun ouders, wonen ze niet meer in onze gemeente en lijkt de kamernood mee te vallen. Wij hebben sinds onze aanstelling in 2018 aandacht gevraagd voor de woningnood en de urgentie hiervoor aangekaart. Wat wij concreet hebben gedaan:

 • Inclusieve samenleving

   

  Aankaarten, aankaarten, aankaarten. Dat is wat we gedaan hebben en vol overtuiging blijven doen want corona heeft jongvolwassenen op dit gebied niet in de koude kleren laten zitten. Naar aanleiding van onze motie heeft de burgermeester anti-stresspotten verspreid over de binnenstad en blijft de wethouder in de regio aankaarten dat werkvreugde opgenomen moet worden in het economische plan.

   

  Na veelvuldig aankaarten is de engelstalige kant van de website en dienstverlening verbeterd. Waar mensen eerst moesten leuren om informatie uit de gemeente en de website te krijgen, wordt nu gewerkt aan een nieuwe website die het nieuws en de essentiële informatie beschikbaar maakt in het Engels. Welkom in 2022.

  Ingezet voor Internationale school Kortenoord

   

  Naar aanleiding van ons eigen onderzoek en gesprekken met onze internationale gemeenschap in 2018 peilden wij de behoefte aan een internationale school in de buurt. Wij hebben ons sinds het begin van onze raadsperiode ingezet voor een internationale school in Kortenoord. Helaas is het ons niet gelukt dit voldoende op de kaart te zetten of te realiseren. Voorlopig is de dichtstbijzijnde internationale school dus nog in Arnhem.

 • Elk jaar krijgt iedereen zonder goed werkende fietslampjes nieuwe fietsverlichting van ons. Dat organiseren we samen met andere jongerenorganisaties en de gemeente, zodat iedereen in de donkere maanden weer gezien wordt. Hiermee hopen we het aantal verkeersongevallen te verminderen en jouw veiligheid op jouw stalen ros te verbeteren!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Groene stad

  Sinds het klimaatakkoord gebeurt er veel in gemeenten en regio's. De Regionale Energie Strategie werd samengesteld en elke gemeente moest een Warmte transitievisie maken. Hiermee werd in de regio gekeken naar de mogelijkheden van duurzame energieopwekking en in de gemeente naar het verduurzamen van de bestaande bouw. Connect Wageningen heeft op dit gebied ook niet stil gezeten en onze eigen inbreng gegeven voor alle plannen.

 • In het kader van verbinden organiseren we tijdens de One world week een ontmoeting met de burgermeester en gemeenteraadsleden voor alle studenten en internationalen in Wageningen. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

All Posts
×