• Dienstbare overheid

  Steunpilaar voor iedereen

 •  Beter en consistenter beleid 

  Het maakt niet uit op welk overheidsniveau je kijkt, de verkiezingen zijn om de vier jaar waardoor om de vier jaar nieuwe mensen nieuw beleid bepalen. Dit kan ook voor consistent beleid zorgen maar op alle niveaus zien we dat dit niet het geval is. Zeker als er directe zorgen zijn in de maatschappij dan is de overheid er direct bij om incidentele budgetten (lees: één keer dit bedrag uitgeven) tegen het probleem aan te gooien en koersen te wijzigingen. Terwijl we ook de nuance kunnen zoeken, de rust kunnen bewaren en het rustig allemaal nog over kunnen denken met maatregelen gebaseerd op onderzoek en niet de onderbuik. Dit gebeurt niet terwijl Nederland tegen steeds grotere problemen aankijkt op gebied van klimaat, zorg, biodiversiteit, polarisatie en vertrouwen. Voor deze grote problemen heb je lange termijn plannen nodig maar ook voor de kleine. Daarom is consistent beleid essentieel voor een beter Wageningen en een beterNederland.

 • Context

  De gemeente is een dienstverlener naar haar burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningsaanvragen, toekenning van schuldhulpverlening of armoederegelingen. Dit zijn beslissingen van onze gemeente die een grote impact kunnen hebben op het leven van een burger. We kennen allemaal de voorbeelden van de toeslagenaffaire of mensen die gekort worden op hun bijstandsuitkering omdat ze boodschappen van hun moeder hebben gekregen. Het leven van mensen kan hierdoor compleet verwoest worden. Processen en procedures moeten duidelijk, eenvoudig en begrijpelijk zijn voor burgers maar ook voor ambtenaren. De menselijke maat en eerlijkheid moeten deel uit maken van de bedrijfscultuur. Burgers moeten van tevoren weten wat ze wanneer van de gemeente kunnen verwachten. Ook moeten ambtenaren niet in de verleiding worden gebracht om regels en beleid willekeurig toe te passen en kunnen ze eventuele misstanden veilig melden zonder angst voor represailles. 

 • Toelichting prioriteiten

  Reactie naar de burger moet beter

  Een inwoner van Wageningen moet van tevoren duidelijk weten wanneer er een juiste reactie van de gemeente zal komen. De burger moet deze reactie ook kunnen begrijpen en zal dus in begrijpbare taal moeten worden gegeven. Denk hierbij bv. aan mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, maar ook aan mensen met een visuele beperking of laaggeletterdheid. 

  broken image

  Open cultuur en continu verbeteren 

  Binnen het ambtelijk apparaat moet een open cultuur zijn. Hierin moet iedere ambtenaar de mogelijkheid hebben om voorstellen te doen om processen en procedures te verbeteren. Allemaal gericht op het verbeteren van de dienstverlening naar onze burgers. Maar wat nou als een ambtenaar ziet dat er dingen fout gaan in een proces of dat een collega normen of regels schendt? Daarvoor moet er een meldpunt zijn waar een ambtenaar, zo nodig anoniem, een misstand kan melden. Hiermee willen we voorkomen dat een ambtenaar moet vrezen voor bv. baan of positie kan verliezen door het melden van misstanden. 

  Communicatie verbeteren

  Connect vindt het belangrijk dat de gemeente inclusief communiceert. Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, of die een visuele of auditieve beperking hebben zouden goede toegang tot informatie moeten hebben. De gemeente kan dit doen doormiddel van filmpjes en meertalige informatie. Wij willen ons inzetten voor meer aandacht hiervoor.

  broken image

  De burger beslist wat participatie is, de gemeente accepteert 

  Voordat de gemeente iets doet organiseert zij vaak eerst ‘participatie bijeenkomsten’. Daar kunnen inwoners dan komen luisteren en meepraten over wat er met de buurt gaat gebeuren. Deze bijeenkomsten zijn bijzonder onpopulair bij jongvolwassenen, starters en anderen. Onderzoek dat wij voor jongeren hebben laten uitvoeren bevestigt dat. Als er ergens een nieuwbouwproject is zien wij bijvoorbeeld een aantal buurtbewoners die komen meepraten, maar geen woningzoekenden! Daarom willen wij dat alle inwoners bepalen hoe en waarover participatie gaat. Participatie begint bij de inwoners, wat is voor hem/ haar belangrijk en hoe wil die persoon daarover meedoen.

 • Connect jouw visie met die van ons

  Heb jij ideeën of suggesties over dienstbare overheid in Wageningen? Vul dan alsjeblieft dit formulier in.