• Financiën

  Financiële haalbaarheid

 • Meer soorten activiteiten en geen bezuinigingen tijdens het 5 mei festival

  Het jaarlijkse bevrijdingsfestival trekt steeds meer bezoekers. Irritaties zijn er dan ook ontstaan over de organisatie, plaatsing van podia en het verdwijnen van sommige podia. Wageningen zit vol met diversiteit en omdat het 5 mei festival voor elke Wageninger moet zijn zal het feest dan ook een verscheidenheid aan activiteiten voor verschillende doelgroepen moeten hebben. Bezuinigingen nu op het 5 mei festival vinden wij daarom ook niet passen, omdat er dan nog minder soorten activiteiten overblijven. Belangrijk voor ons blijft ook dat het feestvieren de herdenking niet overstemt.

 • Prioriteiten

  • Kapitaal zonder bestemming gebruiken voor een investering op klimaat
  • Deel reserve rondweg ook gebruiken voor fietstunnel
  • Hondenbelasting verlagen tot kostendekkend
  • Een city marketeer gaat op zoek naar meer subsidies
 • Context

  Als nieuwe partij die als grootste doel heeft om meer nieuwe en jonge Wageningers naar de politiek te krijgen hebben wij ervoor gekozen om niet teveel in de huidige financieringsstructuur van de gemeente te veranderen. Alleen onze plannen voor klimaat en de fietstunnel verdienen wel echt aandacht.

   

  In Wageningen krijgen wij ongeveer van 50% van ons inkomen van het rijk. Hier hebben wij geen invloed op. 25% komt uit uitstaande leningen, subsidies en rente op spaargeld. En 25% komt uit lokale belastingen en heffingen, hier hebben wij veel controle over. Van deze lokale belastingen komt de helft uit de OZB (onroerendezaakbelasting). Wageningen staat in de top 10 van de 53 gemeentes in Gelderland qua hoogste belastingtarieven.

 • Toelichting prioriteiten

  Kapitaal zonder bestemming gebruiken voor een investering op klimaat
  De gemeente heeft een potje van €4,5 miljoen euro die gewoon op de bankrekening staat. Dit werd zo gehouden vanwege een gunstig rentepercentage, dat leverde geld op. Dit gunstige rentepercentage gaat nu de 0 benaderen. Daarom willen wij dit gebruiken om in Wageningen nog meer in te zetten op het verwerven van kennis en expertise op het gebied van klimaat. Dit is eerst een investering, maar daarna willen wij de onbetwiste koploper zijn waar andere gemeentes hun kennis over klimaat komen inkopen. Op deze manier zou dit zichzelf weer terugverdienen. De gemeente heeft ondanks haar kennis en expertise hier nu geen inkomen op. Een gemiste kans!

  Deel reserve rondweg ook gebruiken voor fietstunnel
  Wageningen heeft jarenlang geld gespaard om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. Hiervoor kon zij uit verschillende opties kiezen. Nu heeft de provincie het dossier overgenomen omdat ‘de Wageningse gemeenteraad er weinig van gebakken’ heeft. De provincie heeft voor de goedkope oplossing gekozen dus valt het gespaarde geld vrij. Een deel kan gebruikt worden voor geluid verlagende of vergroenende maatregelen bij het rondje campus. Een ander deel voor een ongelijkvloerse kruising (tunnel) bij de Bornsesteeg.

  Hondenbelasting verlagen tot kostendekkend
  Wij vinden dat de hondenbelasting kostendekkend moet zijn voor de extra maatregelen die de gemeente moet nemen om de straten schoon te houden van hondenpoep. Dus wat ons betreft worden de prullenbakken en hondenuitlaatveldjes betaald uit de hondenbelasting. Het is echter zo dat nu een groot deel van de hondenbelasting niet hiernaar toegaat, maar gewoon in de zak van de gemeente verdwijnt. Daarom zouden wij voor een verlaging zijn, om de inkomsten en uitgaven op het gebied van ‘hondenzaken’ in evenwicht te brengen.

  Een city marketeer gaat op zoek naar meer subsidies
  Wij willen een citymarketeer aanstellen die de link met de buitenwereld en Wageningen. Hij krijgt twee taken: 1) Wageningen aan de buitenwereld laten zien en het merk Wageningen versterken. En 2) Ideeën en subsidies van Foodvalley, Gelderland, NL en EU naar Wageningen halen. Deze subsidies kunnen gebruikt worden voor de gemeente, organisaties en startups.

All Posts
×