• Financiën

  Financiële haalbaarheid

 • Ondernemers krijgen inzicht in waar hun belastingen naar toe gaan

  Wageningen vraagt veel belastingen van ondernemers, maar het is niet duidelijk wat er precies hiermee wordt gedaan. Dat willen wij aanpakken. Er zijn verschillende van die ontransparante belastingen, zoals de reclamebelasting, precariobelasting (voor gebruik van het gemeentelijk grondgebied) en de toeristenbelasting. Wij willen graag dat die belastingen ook weer bij de ondernemers terugkomen en dat duidelijk is waar die voor gebruikt worden. Zeker in deze tijd is dat belangrijk. Zo zou de precariobelasting gebruikt kunnen worden voor het subsidiëren van duurzame heaters op terrassen.

 • Context

  Als jongste partij die als grootste doel heeft om meer nieuwe en jonge Wageningers naar de politiek te krijgen hebben wij ervoor gekozen om niet te veel in de huidige financieringsstructuur van de gemeente te veranderen. Alleen onze plannen voor de versnellingsambtenaar woningbouw en onze ambities op klimaat vragen echt extra budget. Wij verwachten dit te kunnen dekken door goed naar het sociaal domein te kijken. De coalitiepartijen hebben de afgelopen jaren veel sociale zaken op 1 hoop gegooid en verzameld in een potje van jaarlijks 48 miljoen (bijna 50% van de begroting), waar wij niet aan mochten komen. Wij verwachten hier de kosten van 1 woningambtenaar en ambities op klimaatzaken uit te kunnen dekken.

   

  In Wageningen krijgen wij ongeveer van 50% van ons inkomen van het rijk. Hier hebben wij geen invloed op. 25% komt uit uitstaande leningen, subsidies en rente op spaargeld. En 25% komt uit lokale belastingen en heffingen, hier hebben wij veel controle over. Van deze lokale belastingen komt de helft uit de OZB (onroerendezaakbelasting). Wageningen staat in de top 10 van de 53 gemeentes in Gelderland qua hoogste belastingtarieven.

 • Toelichting prioriteiten

  De gemeente gaat verstandig en modern sparen

  Geld op de bankrekening houden kost tegenwoordig geld. De rente is zo’n 0%, maar vermogensbelasting en inflatie zorgen ervoor dat het geld dat de gemeente op de spaarrekening heeft staan minder waard wordt. Het is nu voornamelijk opgeslagen in euro’s. Wij vinden dat de gemeente moet onderzoeken of investeren in duurzame! Crypto’s, beleggingen in Foodvalley of grond niet verstandiger kan zijn.

  broken image

  Geef het nieuwe welkomstpakket voor nieuwe inwoners permanent uit

  Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen zich in Wageningen inschrijven, en dat zorgt weer voor extra inkomsten vanuit het rijk. Onze inkomsten van het rijk zijn namelijk gebaseerd op het aantal inwoners dat hier staan ingeschreven. Ook is het belangrijk om de inschrijvingen goed op orde te hebben voor de brandveiligheid. De afgelopen 4 jaar hebben we geregeld dat de gemeente Wageningen het welkomstpakket sinds 1 januari 2022 uitdeelt aan nieuwe inwoners. Deze proef zal een jaar lopen en wij willen graag zien dat het welkomstpakket een blijvertje wordt.

  Geen bezuinigingen op 5 mei

  Wageningen zit vol met diversiteit en omdat het 5 mei festival voor elke Wageninger moet zijn zal het feest dan ook een verscheidenheid aan activiteiten voor verschillende doelgroepen moeten hebben. Bezuinigingen nu op het 5 mei festival vinden wij daarom ook niet passen, omdat er dan nog minder soorten activiteiten overblijven.

  broken image

  Een city marketeer gaat op zoek naar meer subsidies in Den Haag en Brussel
  Wij willen een citymarketeer aanstellen die de link met de buitenwereld en Wageningen. Hij krijgt twee taken: 1) Wageningen aan de buitenwereld laten zien en het merk Wageningen versterken. En 2) Ideeën en subsidies van Foodvalley, Gelderland, NL en EU naar Wageningen halen. Deze subsidies kunnen gebruikt worden voor de gemeente, organisaties en startups.