• Culturele stad

  Cultuur voor een gezellige stad

 •  Meer gezelligheid in de stad en 

  trek internationale cultuur aan

  Wageningen moet een bruisend stad zijn en blijven. Een stad vol gezelligheid, gelach en gedans. Onze stad zit tjokvol ondernemers en vrijwilligers die leuke evenementen en epische avonden organiseren. Voor een stad waar 17,6% van de inwoners buiten Nederland is geboren zien wij erg weinig permanente internationale cultuur. Wij willen actief op zoek gaan naar ondernemers die hier een Japanese stijl karaoke bar, Chinese stijl internetcafé of Scandinavische stijl koffiehuis willen opzetten, want de kennis en culturele affiniteit heeft Wageningen allemaal in huis. Deze ideeën zijn ook geopperd aan de nieuwe eigenaren van de Aula, er zijn dus al wel wat lijntjes gelegd.

 • Context

  Connect Wageningen gelooft dat cultuur een belangrijk middel is om het welzijn te verhogen en integratie onder alle groepen te versterken. Het cultuurbeleid uit 2014 was één grote bezuinigingsmaatregel, daarom zijn er momenteel veel kansen op het gebied van cultuur. Ook op het ooit grote idee van een poppodium is flink bezuinigd. Momenteel liggen er ook nog bezuinigingen op de viering van 4 en 5 mei gepland. Bovendien is nog niet heel lang geleden het Venster failliet verklaard en vindt nu veel van de cultuureducatie op scholen plaats. Afgelopen jaar is wel het Cultuuractieplan vastgelegd in de raad, hiermee krijgt de cultuursector weer een impuls na zware corona jaren.

   

  In Wageningen wordt ongeveer €2,8 miljoen van de €106 miljoen euro besteed aan cultuur, dat is zo'n 2.8%. Hiervan gaat een gedeelte vna het geld naar de bibliotheek of initieven zoals Popcultuur Wageningen, Unitas, Popronde en PopUpop. 

 • Toelichting prioriteiten

  Openbare piano in de binnenstad 

  De piano’s die wij overal op de NS-stations zien vinden wij geweldig! Wij zouden een openbare piano in deWageningse binnenstad daarom een supermooie aanvulling voor de binnenstad vinden. Wij vinden dat die toegankelijk moet zijn wanneer de winkels open zijn. Hiermee hopen we vandalisme en geluidsoverlast te voorkomen. 

  broken image

  Theater moet regionaal georganiseerd worden

  Wij willen dat theater en hogere cultuur regionaal georganiseerd en gefinancierd wordt. Wij zijn erg blij met ons theater, maar we betalen Junushoff een half miljoen per jaar, terwijl de helft daarvan uiteindelijk niet bij onze eigen inwoners terecht komt. Meer dan de helft van de bezoekers komt immers van buitenaf. Als onze plannen niet werken, willen wij dat op zijn minst meer Wageningers gebruik kunnen maken van Junushoff.

  broken image

  Kom in actie tegen leegstand

  Wij vinden het zonde wanneer er gebouwen lange tijd leeg staan. Helaas hebben eigenaren in Wageningen geen enkele reden om hun gebouwen snel te vullen. Wij willen dat deze eigenaren tijdelijke huur voor pop-up projecten zoals galerijen of winkels toestaan. Dat een gebouw te huur staat hoeft niet te betekenen dat het leegstaat, want er zijn creatieve ideeën genoeg.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Prestaties 2018-2022

  Regionaal theater Junushoff

  Het theater Junushoff is er trots op dat meer dan de helft van haar bezoekers van buiten Wageningen komen. Dat vinden wij ook een mooie prestatie, maar we vinden het ook een beetje vreemd. Omdat er namelijk zo’n 0% van de 1 miljoen gemeentelijke subsidies van buiten de gemeente komen. Wij vinden het niet meer van deze tijd dat steden theaters claimen, wij vinden daarom dat er een regionale theater strategie moet komen en wij samen met andere gemeentes de kosten moeten delen. Helaas was er geen meerderheid te vinden voor een motie hiervoor, maar wel voor meer regionale samenwerking. Die hebben wij ingediend en die is ook aangenomen. We zullen kijken welke vruchten dit afwerpt en zonodig bijsturen.

  Anti-stresspot en gesprekspotten in Wageningse binnenstad 

  We leven in een versnellende maatschappij waar de hoeveelheid stress steeds verder toeneemt.Bovendien is het lastig om over stress te praten, omdat dat wordt gezien als een zwakte, alsof je de moderne maatschappij niet aan kan. Dit is zorgelijk, omdat het werkziekte nummer 1 is. Afgelopen jaren heeft Connect Wageningen stress, depressies en burn-outs steevast proberen aan te kaarten. Het is moeilijk om concrete plannen te bedenken. Maar het is ons wel gelukt: we hebben een motie ingediend om de burgemeester op te roepen om anti-stress gesprekspotten over de binnenstad te verspreiden.

  Minder praten, meer actie in de binnenstad 

  Wageningen heeft het idee in 2017 een visie voor de binnenstad gestart. Door en voor inwoners en ondernemers van de binnenstad. In plaats van deze visie uit te voeren is de gemeente hard aan de slag gegaan om te praten over een nieuwe visie voor de binnenstad. Dat geld kunnen wij als gemeente beter besteden vinden wij. Wij hebben regelmatig herhaald dat wij liever zien dat de gemeente bezig is met het schilderen van de muren en het organiseren van evenementen. Om de binnenstad een aangenamere plek te maken om te verblijven.

  Ondersteunen cultuuractieplan 

  Wij hebben de ontwikkeling van het cultuuractieplan ondersteund. Na het faillissement van het Venster vonden wij het belangrijk dat de gemeente een coördinerende rol op zich nam voor cultuureducatie en ontwikkeling.