• Groene stad

  Een mooie groene stad

 • Groen in en rondom Wageningen moet behouden worden

  Wageningen is verbonden met het groen eromheen. Voor de meeste mensen is het ook een reden waarom Wageningen een fijne plek is om te wonen. Het behoud van het groen is dan ook essentieel voor een leefbaar Wageningen en wij zullen ons daar hard voor maken.

 • Prioriteiten

  • Inwoners moeten het groen in eigen wijk kunnen onderhouden als zij dat willen

  • Er moet geïnvesteerd worden in watersport bij de versteviging van de Grebbedijk

  • Aanstellen van een stadsecoloog

  • De gehele ruimte rondom het busstation moet efficiënter en mooier gemaakt worden

 • Context

  De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke uitstraling van de stad. Zo regelt zij via bestemmingsplannen waar nieuwe woonwijken mogen worden gebouwd of bestaande wijken mogen worden uitgebreid. Afgelopen raadsperiode is er flink doorgepakt op het ontwikkelen van nieuwe locaties, daarom zijn er weinig plekken over waar wij nog kunnen of willen bouwen. Aangezien wij niet het Binnenveld in willen bouwen en tevens niet uit willen breiden binnen de Wageningse Eng, zijn wij van mening dat er geen grote nieuwbouwprojecten bij moeten komen. In plaats daarvan zetten wij in op het verhogen van de kwaliteit van bestaande projecten. Zo willen wij bijvoorbeeld ook het laatste stukje van de stadsgracht weer open maken, dan zorgt het stromende water ook meteen dat hij minder gaat stinken! Een stadsecoloog zou ook een grote rol kunnen spelen in het verhogen van de kwaliteit van natuur en water in de stad.

   

  In Wageningen gaat ongeveer €7,8 miljoen euro van de €93 miljoen naar wonen. Dat is 8,4% van het totaal.

 • Toelichting prioriteiten

  Inwoners moeten het groen in eigen wijk kunnen onderhouden als zij dat willen

  Groen moet behouden worden en inwoners van Wageningen moeten de mogelijkheid hebben hieraan bij te dragen. Vaak hebben inwoners zelf goede ideeën over de invulling van de wijk. De gemeente kan ervoor zorgen dat de benodigde materialen beschikbaar worden gesteld voor dergelijke initiatieven, en ook geld dat bespaard wordt op groenonderhoud van externe partijen kan voor deze initiatieven ingezet worden.

  Er moet geïnvesteerd worden in watersport bij de versteviging van de Grebbedijk

  De dijkversterking van de Grebbedijk staat gepland om te beginnen in 2020-2021. Het is de taak van de gemeente ervoor te zorgen dat het uiteindelijke resultaat genoeg plek biedt voor recreatie zoals roeien, wandelen, zeilen, zwemmen en schaatsen. Het is van belang dat de gemeente zorg draagt voor een goede uitvoering, zeker gezien de grote schaal van dit project.

  Aanstellen van een stadsecoloog

  Wij willen een stadsecoloog die in een vroegtijdig stadium kan adviseren over het onderhoud van groen en bouwplannen daarop kan toetsen. Door gebrekkige kennis over de natuur worden vaak nog verkeerde keuzes gemaakt. Dat is vervelend, want "Wie de verkeerde beplanting aanlegt of dat op de verkeerde plaats doet, kan zelfs het klimaat in de stad verslechteren." Een stadsecoloog kan uitkomst bieden. Ook kan de stadsecoloog zich met verbindingszones bezighouden, zoals natte verbindingen, waarlangs amfibieën en ringslangen zich kunnen verplaatsen en droogverbindingen, zoals Taluds naast dijken en wateren en ook met enkele boomkruinroutes voor eekhoorns en sommige vogelsoorten.

  De gehele ruimte rondom het busstation efficiënter en mooier maken

  Rondom het busstation staat een grote hoeveelheid fietsen geparkeerd. Bij de groei van Wageningen kan deze wildgroei aan fietsen problemen geven, met name als deze nergens geparkeerd kunnen worden. Bij plannen om de kruising Rooseveltweg/Lawickse allee te verbeteren, kan het busstation worden meegenomen om ruimte voor fietsen te creëren en de locatie een stuk mooier te maken. Er lopen nu 2 verkennende projecten met virtual reality voor deze locatie.

All Posts
×