• Groene stad

  Een mooie groene stad

 • Effectief bouwen in de bebouwde kom: 

  Meer groene, duurzame hoogbouw.

  Wij kiezen ervoor om bij nieuwbouwprojecten altijd voldoende ruimte te hebben voor vierkante meters groen. Ook vinden wij dat die projecten altijd duurzaam moeten zijn. Groen bouwen is om verschillende redenen belangrijk. Natuurlijk voor de ecologie en het klimaat, maar ook vanuit het perspectief van het urban heat island (UHI) effect, lokale voedselproductie, stress verlagende- en gezondheid bevorderende effecten. Wij zien hier ook goede opties voor verticale agricultuur. Wij kiezen voor mooie groene hoogbouw, zodat wij de bebouwde kom efficient gebruiken en niet in het groen hoeven te bouwen. Het is overigens niet de bedoeling om nieuwe sterflats neer te zetten, maar wel groen bebloeide flats. 

 • Context

  De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijk uitstraling van de stad. Zo regelt zij via bestemmingsplannen waar wij als stad nieuwe woonwijken bouwen of bestaande wijken uitbreiden. In de bestemmingsplannen legt de gemeente vast welk deel voor huizen is, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven. In een bestemmingsplan vind je bijvoorbeeld of je een bedrijf aan huis mag beginnen. En je leest daarin welke ontwikkelingen er voor jouw wijk/buurt zijn gepland, zoals de bouw van een winkelcomplex. 

   

  Natuurlijk zijn gemeentes ook verbonden aan hogere overheden en bestaande regelgeving. Zo komt er een deltadijk in plaats van de grebbedijk, of wij nu willen of niet. Ook zijn wij gebonden aan de regelgeving van Rijkswaterstaat (geen windmolens) en Gelderland (natura 2000, natuurgebieden).  

   

  In Wageningen gaat ongeveer €8.5 miljoen euro van de €106 miljoen naar wonen. Dat is 8% van het totaal. 

 • Wageningen is en blijft een kleinschalige en groene stad

  Veel mensen houden vanWageningen, omdat het kleinschalig en groen is. Dat behouden wij. Denatuurgebieden houden wij ook in stand. De natuurgebieden zijn er vooral omgroen te zijn en in te recreëren (sporten, wandelen, vogelspotten, tuinieren,etc.). De natuurgebieden zijn er vooral niet om in te bouwen. 

  broken image

  De gemeente is langzaam, maar kan veel sneller 

  Wij kregen van de wethouder laatst een bestemmingsplan voorgelegd. De inwoners hebben 6 weken de tijd gekregen om zienswijzen op dat bestemmingsplan in te dienen. De wethouder heeft 106 weken genomen om dat bestemmingsplan bij de raad te krijgen. Dat vinden wij niet kunnen. Eén van de vertragende eigenschappen van gemeentes, is dat ze overal misschien op zeggen. Het is in de politiek namelijk heel lastig om iedereen tevreden te houden als je ‘nee’ gaat zeggen. Wij zitten er zelf niet om zo populair mogelijk te zijn en vinden het belangrijker om snel en helder te zijn. Zo ook voor één van de verdragende trajecten, participatie. Wij vinden dat het gemeentebestuur de grote lijnen van bestemmingsplannen moet bepalen en de invulling daarvan leggen we graag neer bij de inwoners. Niet andersom. Het verleden leert dat dat toch niet lukt. 

  broken image

  De gehele ruimte rondom het busstation efficiënter en mooier maken

  Rondom het busstation staat een grote hoeveelheid fietsen geparkeerd. Bij de groei van Wageningen kan deze wildgroei aan fietsen problemen geven, met name als deze nergens geparkeerd kunnen worden. Bij plannen om de kruising Rooseveltweg/Lawickse allee te verbeteren, kan het busstation worden meegenomen om ruimte voor fietsen te creëren en de locatie een stuk mooier te maken. Er lopen nu 2 verkennende projecten met virtual reality voor deze locatie.

  Wageningen vestigingsstad, dus historische structuren behouden 

  Hoe langer wij in Wageningen wonen, hoe mooier wij de geschiedenis vinden. Daarom willen wij de historische structuren behouden, zodat we nieuwe dingen kunnen bouwen, maar wel de geschiedenis erachter kunnen blijven zien. Bovendien vinden wij dat er in de gemeente meer informatie over de geschiedenis op straat te vinden mag zijn. Meer informatieborden! 

  Geen uitzonderingenbeleid voor de WUR 

  De WUR is enorm groot in Wageningen en is eigenaar van enorm veel grond. We ontkomen er daarom niet aan om ook een stukje over de WUR op te nemen. Wij vinden dat de WUR op basis van hun grote geen uitzonderingen zouden mogen krijgen van de gemeentelijk regels. De WUR is een erg mooie organisatie die  Wageningen zeker verrijkt. We zouden het alleen mooi vinden als de WUR voor iedereen een uitnodigende uitstraling krijgt. 

 •  

   

   

   

 • Prestaties 2018-2022

  Stadsecoloog dankzij ons in coalitieakkoord en nu in gemeente 

  Misschien wel ons meest bijzondere en minst erkende resultaat van allemaal. In de coalitie (waar wij geen onderdeel van uit maken), is besloten dat Wageningen een stadsecoloog kreeg. Bijzondere hieraan is dat dit in geen van de verkiezingsprogramma’s van de partijen stond genoemd. Enkel in ons verkiezingsprogramma wordt er over een stadsecoloog gesproken. Hoewel anderen met de eer strijken, kun je hun  verkiezingsprogramma’s er niet op nalezen. Veel maakt het ons niet uit. Wageningen wordt dankzij de ecoloog gewoon weer wat groener en daar gaat het om. 

  Vaak ingezet opverruiming van regels bij woningbouw 

  Wij hebben afgelopen jaren de plannen voor woningbouw gesteund en geprobeerd belemmeringen weg te halen. Duidelijke keuze van ons is geweest om de regels voor uiterlijk, zoals hoogte en vorm los te laten. Ook participatie vonden wij minder belangrijk. Daarentegen hebben we hard vastgehouden aan hoeveelheid woningen, groen bouwen en duurzaam bouwen. 

  Het opstellen van de natuur- en landschapsvisie gesteund 

  Wageningen heeft voor het buitengebied een visie gemaakt. Belangrijkste voor ons is dat we nu eindelijkeen lange termijnvisie hebben voor wat wij ermee willen. Hoewel we het niet met alle stukken eens zijn vinden we super goed dat het inzet op het behoud van groen in het buitengebied van Wageningen. We hebben deze plannen dan ook van harte gesteund. 

  Recreatie aan het beoordelingskader Grebbedijk toegevoegd 

  Wij geloven dat groen ook vaak samen kan met recreatie. Soms vinden wij dat de gemeente doorslaat in dingen teruggeven aan de natuur. Zo vonden wij dat er bij de ontwikkelingen in de Uiterwaarden ook genoeg ruimte moet zijn voor watersporters, zoals roeiers, zeilers, wandelaars en strandgangers. Helaas was niet iedereen dat met ons eens en zijn de plannen erg onzeker nu. 

  Amendement ecologische 0-meting bij eerste zonnepark Haarweg 

  In Wageningen gaat eindelijk het eerste zonneveld komen. Deze wordt naast de Haarweg geplaatst ener komt een grote groene heg omheen, zodat er maar weinig mensen last van hebben. We hebben een motie ingediend om de impact van het zonnepark op de ecologie te onderzoeken. Hoe hoog zonnepanelen worden geplaatst en hoeveel ruimte er tussenstaat en hoe het wordt ingericht heeft namelijk veel invloed om de ecologie, dieren en planten.  

  Motie verbod op oplaten ballonnen 

  In Wageninen mag iedereen helium balonnen oplaten, zolang je het maar niet met 100 mensen tegelijkertijd doet. Dat vonden wij en Hilmar Derksen, student ecoloog een rare regel. Samen hebben wij daarom een voorstel ingediend om helium ballonnen oplaten helemaal te verbieden. Helaas heeft onze motie het niet gehaald, omdat er niet genoeg andere partijen voor waren. 

  Fiets parkeren bijverschillende stukken, zoals Olympiaplein amendement ingediend 

  Het fiets parkeren in Wageningen is verbeterd en wij geloven graag dat wij daaraan hebben bijgedragen. We hebben vaak locaties, zoals Olympiaplein aangewezen waar het verschrikkelijk slecht was geregeld. En ook hebben we bij ruimtelijk plannen altijd extra aandacht geschonken aan dit onderwerp. 

  Behoud van de natuurgebieden 

  Wij zijn een krachtig verdediger geweest voor het behoud van de natuurgebieden, de Eng, de Uiterwaarden en het Binnenveld.