• Wonen

  Een dak voor iedereen

 • Meer (alternatieve) woningen bouwen

  Duurzaam, groen en sociaal zijn belangrijker dan laagbouw en zware participatie. Momenteel moet in Wageningen de woningbouw duurzaam, groen en met 30% sociale huur zijn. Bovendien moet het laag bij de grond worden gebouwd en met heel veel participatie. De gemeente heeft bewezen dat dat te veel voor haar is. Zo wordt er nu al gesproken over woningbouw in het buitengebied en hebben we een steeds groter woningtekort. Wij maken daarom een heldere keuze voor hoogbouw en alternatieve woonvormen zoals woningdelen. Dit allemaal klimaatbestendig en natuurinclusief.

  Wageningen heeft de extreemste verkameringsregel van heel Nederland. Maar 5% van de huizen per straat mogen gebruikt worden voor kamerverhuur. En alle andere politieke partijen in Wageningen steunen dit beleid. Wij vinden dit het voorbeeld van kortzichtig bestuur. Wij zien namelijk steeds meer jongeren, PhD-ers, pas-afgestudeerden en starters die geen woning meer kunnen vinden. Bovendien zien wij dat er steeds meer mensen zijn die scheiden. Voor al deze mensen is kamergewijze verhuur een goede oplossing. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat dit beleid wordt verruimd.

 • Context

  Wij vinden dat iedereen die in Wageningen wil wonen er ook moet kunnen wonen. Door het enorme woningentekort en de stijgende huizenprijzen geven wij nu echter wel voorrang aan mensen die bij Wageningen horen. Dus mensen die in Wageningen zijn opgegroeid, hier studeren, spelen of werken. De gemeente Wageningen bouwt zelf geen huizen, maar gebruikt bestemmingsplannen om een planning te maken voor de stad. De grootste partners voor de gemeente zijn IDEALIS en de woningstichting. IDEALIS geeft aan dat zij graag huizen willen bouwen, maar helaas te weinig prioriteit krijgen van de gemeente. De woningstichting geeft aan een balans te zoeken tussen verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw. 

   

  De grootste winst op het gebied van huisvesting valt te halen op het versnellen van de woningbouw. Sommige ontwikkellocaties blijven jaren op de stapel liggen voordat de gemeente er goedkeuring aan geeft. Dat kan gemakkelijk versneld worden als de gemeente er minder hard bovenop wil zitten. 

   

  In Wageningen gaatongeveer €0.15 miljoen euro van de €106 miljoen naar wonen. Dat is 0,14% vanhet totaal. Dat is vrijwel niets en kan daarom rekenen op extra budget als het aan ons ligt. 

 • Toelichting prioriteiten

  Mensen die hier werken, studeren en leven krijgen voorrang op de woningmarkt

  Momenteel wordt 12% van de woningen in Wageningen verkocht aan mensen uit de Randstad. Omdat de lonen liggen daarhoger liggen, kopen zij veel van onze vrij liggende woningen op, waardoor die niet meer voor Wageningers beschikbaar zijn. Dat vinden wij zonde.

  broken image

  Wonen in twee tinten groen, dus duurzaam en in een groene omgeving

  Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en duurzaam bouwen vinden we daarom erg belangrijk. Dit willen we doen volgens de regels voor duurzaam bouwen, bijvoorbeeld gasvrij bouwen. Daarnaast willen we graag de natuurgebieden zoals de uiterwaarden, de Wageningse Eng en Het Binnenveld om ons heen behouden, zodat iedereen duurzaam kan wonen in een groene omgeving.

  broken image

  Meer huurwoningen tussen €700,- en €1000,- om doorstroming te bevorderen

  Voor mensen met een laag of middeninkomen is het moeilijk om woonruimte te vinden. Om ook starters een goede woonplek te bieden, willen wij meer huurwoningen in het middensegment creëren, tussen de €700 en €1000. Op deze manier kunnen starters verhuizen naar een grotere en betaalbare woonplek, waardoor er sociale huurwoningen vrijkomen.

  5% regel afschaffen

  Wageningen heeft de extreemste verkameringsregel van heel Nederland. Maar 5% van de huizen per straat mogen gebruikt worden voor kamerverhuur. En alle andere politieke partijen in Wageningen steunen dit beleid. Wij vinden dit het voorbeeld van kortzichtig bestuur. Wij zien namelijk steeds meer jongeren, PhD-ers, pas-afgestudeerden en starters die geen woning meer kunnen vinden. Bovendien zien wij dat er steeds meer mensen zijn die scheiden. Voor al deze mensen is kamergewijze verhuur een goede oplossing. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat dit beleid wordt verruimd. 

  Woningbouw versnellen door regeldruk te verminderen

  Wageningen is zeer ambitieus, wat heel mooi is. De keerzijde van ambitieus zijn, is dat je vaak minder focus hebt en het lastig is om aandacht en tijd te verdelen als je alles tegelijkertijd wilt aanpakken. De gemeente kan het aanwijzen van ontwikellocaties van woningbouw veel meer naar zichzelf toe trekken en net zoals bijvoorbeeld Ede een versnellingsambtenaar aanstellen. Deze kan vertragende regelgeving signaleren en aanpakken. Bovendien willen wij een cultuurverandering, waar de gemeente en politiek sneller locaties aanwijst als wel of niet bebouwbaar. Dat is hoognodig om uit de misschien-cultuur te komen. 

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prestatie 2018-2022: Strijden tegen de uit huis plaatsing van studenten 

 • Prestaties 2018-2022

  Hard gestreden tegen de verhuur regel

  Afgelopen jaren heeft de gemeente de verhuur van woningen aan banden gelegd. Nu mag er nog maar 5% van de woningen per straat worden gebruikt voor verhuur. Dit ontneemt allemaal woningen aan de markt en zorgt ervoor dat jongvolwassenen, studenten en starters nog lastiger een woning kunnen vinden. Wageningen heeft nu de strengste verhuurregels in Nederland, terwijl wij het hoogste percentage jongvolwassenen en studenten hebben van heel Nederland. Helaas waren wij de enige partij die zich hiervoor inzette. 

  Strijden tegen de uit huis plaatsing van studenten

  Als student ben je afhankelijk van je huisbaas voor het aanvragen van een vergunning om de kamers in een pand los te verhuren. Dit is logisch maar het was wel heel zuur toen bleek dat naar aanleiding van de nieuwe verhuurregel de huisbaas van deze studenten geen actie had ondernomen. Terwijl de studenten te horen kregen dat hij het wel kon oplossen, bleek dat dit uiteindelijk niet het geval was. Na initiatief van Connect en met hulp van CDA, VVD en Stadspartij, hebben wij toch nog wat kunnen doen. Maar hier zijn de gevolgen van de verhuurregel pijnlijk duidelijk geworden. 

  Plannen voor woningbouw ondersteund en geprobeerd belemmeringen weg te halen

  Wij hebben, net als de meeste partijen, afgelopen jaren de plannen voor woningbouw gesteund en geprobeerd belemmeringen weg te halen. 

  Inzet op hoogbouw en bescherming van groen

  Afgelopen jaren hebben wij ingezet op hoogbouw, omdat wij absoluut niet in het groen willen bouwen. Helaas waren we in de minderheid en vrezen we dat andere partijen nu vergunningen vrij willen geven om in het groen te bouwen terwijl een alternatief niet is gebruikt.

  Tegen het uitgebreide participatieplan bij Olympiahal gestemd

  Volgens de meeste politieke partijen moest er een uitgebreid participatieplan komen bij Olympiahal. Wij waren hier tegen, omdat tijdens zulke processen vaak verwachtingen hoog oplopen terwijl het resultaat tegenvalt. Dit is een locatie geschikt voor meer woningen en de woningennood is hoog. Buurtbewoners zien liever een mooi park tevoorschijn komen en willen niet ingebouwd worden. 

   

  Ideeën over piekopvang wonen gepitched aan wethouder

  Direct na onze aanstelling hebben wij een aantal ideeën, zoals woonboten, toestaan kraken van woningen en de campinglocatie gepitched aan de wethouder. Ze leek erg blij met de ideeën te zijn, maar heeft er nooit iets mee gedaan.  

   

  Inhoud gesprekken Ede/Renkum 

  Andere partijen willen studentenwoningen in andere gemeentes bouwen. Wij vinden het vreemd dat zij hier studenten op uitzondert en vinden dat er voor alle inwoners ook buiten de gemeentegrenzen moeten kijken. Gemeentegrenzen zeggen namelijk niets over de reistijd. Wij hebben er nu in ieder geval voor gezorgd dat studenten ook aan tafel zitten bij de besprekingen rond deze onderwerpen. 

   

  Meldpunt louche huisbazen

  Samen met Groenlinks hebben wij ons ingezet voor een meldpunt voor louche huisbazen. Helaas was de eerste poging niet succesvol. 

   

  Aanspreekpunt huisvesting zijn

  We zorgen voor onderlinge uitwisseling op het programma van huisvesting. We spreken de achterban, professionals, ontwikkelaars, makelaars en politici. We hanteren een positief en kritische houding en zijn een gewaardeerd partner. 

   

  Protest voor meerstudentenhuisvesting

  We hebben een tentenprotest georganiseerd voor meer studentenhuisvesting. Samen met onder andere de studentenvakbond stonden wij met tentjes voor het gemeentehuis en spraken we met geïnteresseerden over de problematiek.

   

  Oproep pilot flexwonen

  We hebben een motie van het CDA ondersteunt om te kijken of wij hier een pilot konden doen naar flexwonen. We vinden het een erg goede deeloplossing en goed gevonden. 

 • Connect jouw visie met die van ons

  Heb jij ideeën of suggesties voor over wonen in Wageningen? Vul dan alsjeblieft dit formulier in.