• Wonen

  Een dak voor iedereen

 • De kamercrisis stoppen en herhaling voorkomen

  Er is een enorm tekort aan woningen in Wageningen ontstaan doordat de huidige politiek de plannen voor bouw niet voldoende prioriteit heeft gegeven. Wij zien dat vooral studenten en starters er de dupe van zijn geworden. Bij ons is dit wel de eerste prioriteit.

 • Prioriteiten

  • Voldoende studentenkamers in Wageningen binnen de bebouwde kom1
  • Wonen in twee tinten groen, dus duurzaam en in een groene omgeving
  • Alternatief op de 5% regel, 1 op de 20 huizen in de stad mag worden gebruikt als studentenwoning2
  • Meer huurwoningen in het middensegment tussen €700,- en €1000,- om doorstroming te bevorderen
  • Creëren of ondersteunen van een meldpunt louche huisbazen3
 • Context

  Wij vinden dat iedereen die in Wageningen wil wonen er ook moet kunnen wonen. De gemeente Wageningen bouwt zelf geen huizen, maar gebruikt bestemmingsplannen om een planning te maken voor de stad. De grootste partners voor de gemeente zijn IDEALIS en de woningstichting. IDEALIS geeft aan dat zij graag huizen willen bouwen, helaas krijgen zij te weinig prioriteit van de huidige politiek. Van de woningstichting hebben wij begrepen dat zij eerst aan de slag gaan met de verduurzaming van bestaande woningen.

   

  De grootste winst op het gebied van huisvesting valt te halen op het onderhouden van goede contacten met de partners van de gemeente. Daar valt extreem veel op te verbeteren, zo kunnen wij via onze contacten wel de groeiprognoses van de WUR inzien, terwijl dat voor ambtenaren veel lastiger is.

   

  In Wageningen gaat ongeveer €0.3 miljoen euro van de €93 miljoen naar wonen. Dat is 0,33% van het totaal. Dat is vrijwel niets, maar wij hebben ook geen plannen die dit enorm gaan veranderen.

 • Toelichting prioriteiten

  Voldoende studentenkamers in Wageningen binnen de bebouwde kom

  In tegenstelling tot de huidige politiek, geven wij huisvesting een hoge prioriteit. Er is een groot tekort aan studentenkamers, waardoor veel studenten geen kans krijgen om in Wageningen te wonen. Andere partijen zien graag dat studentenkamers zoveel mogelijk buiten Wageningen worden gemaakt, maar wij vinden dat ook studenten moeten kunnen wonen in de stad waar ze studeren. Wij zien kansen voor het bouwen in de hoogte, zodat de natuur in en rond Wageningen behouden blijft en Wageningen de groene stad blijft die zij is.

  Wonen in twee tinten groen, dus duurzaam en in een groene omgeving

  Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en duurzaam bouwen vinden we daarom erg belangrijk. Dit willen we doen volgens de regels voor duurzaam bouwen, bijvoorbeeld gasvrij bouwen. Daarnaast willen we graag de natuurgebieden zoals de uiterwaarden, de Wageningse Eng en Het Binnenveld om ons heen behouden, zodat iedereen duurzaam kan wonen in een groene omgeving.

  Alternatief op de 5% regel, 1 op de 20 huizen in de stad mag worden gebruikt als studentenwoning

  De gemeente Wageningen voerde een paar maanden geleden een nieuwe regel in: per straat mag maar 5% van de woningen gebruikt worden voor studentenhuisvesting, terwijl 25 – 33% van de inwoners student is. Wij geloven dat overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep studenten die veel lawaai maakt. Wij willen juist deze gevallen aanpakken en niet alle studenten over één kam scheren.

  Meer huurwoningen tussen €700,- en €1000,- om doorstroming te bevorderen

  Voor mensen met een laag of middeninkomen is het moeilijk om woonruimte te vinden. Om ook starters een goede woonplek te bieden, willen wij meer huurwoningen in het middensegment creëren, tussen de €700 en €1000. Op deze manier kunnen starters verhuizen naar een grotere en betaalbare woonplek, waardoor er sociale huurwoningen vrijkomen.

  Creëren of ondersteunen van een meldpunt louche huisbazen

  Er wordt misbruik gemaakt van studenten die een kamer in Wageningen huren. Internationale studenten komen er bij aankomst in Wageningen nog te vaak achter dat de kamer die zij gaan huren helemaal niet bestaat. Uit kamerprijs-checks van de Landelijke Studentenvakbond blijkt dat studenten gemiddeld 40 euro per maand te veel betalen. De studentenvakbond is bezig met een meldpunt en er bestaan sociale raadslieden waar geen student van heeft gehoord. Wellicht kunnen zij ondersteuning bieden, anders willen wij dit graag zelf oppakken.

All Posts
×