• Integratie

  Stad-gemeente relatie, internationalen, en jongeren

 • Participatiebijeenkomsten sexier en toegankelijker maken

  Participatiebijeenkomsten en politieke evenementen zijn nog echt veel te veel gericht op de ‘usual suspects’ en het ons-kent-ons wereldje. Wij zien dat dit niet aantrekkelijk is voor de over grote meerderheid van Wageningen. Terwijl dit steeds belangrijker is met de grote opgaven waar we voor staan zoals de energietransitie, warmtetransitie en de plannen voor de Omgevingswet.  Wij hebben dan ook onderzoek laten doen naar de participatie van jongvolwassenen bij participatie evenementen en die was ronduit slecht. Met name bij evenementen die betrekking hebben op duurzaamheid vinden wij dat niet te verantwoorden. We begrijpen dat niemand een windmolen of zonnepark in de achtertuin wilt, maar dit zijn doorgaans niet de mensen die de gevolgen van klimaatverandering gaan ervaren.  

 • Context

  Ons thema over integratie is uniek in Wageningen. Zo heeft de gemeente geen beleidsprogramma’s voor het bevorderen van integratie en ook komt het bij andere partijen niet als zelfstandig hoofdstuk in hun verkiezingsprogramma’s voor. Soms komt het wel voor als iets waar rekening mee gehouden moet worden, maar een aparte doelstelling ontbreekt. 

   

  Wij werken hier zelf al wel een hele tijd aan. Voornamelijk omwille van het bevorderen van de integratie in Wageningen, is Connect Wageningen opgericht. Wij zien 4 trends in onze stad:

  1. De universiteit is al haar activiteiten in Wageningen op de campus aan het verzamelen, zoals is nu ook officieel de aula is verkocht. Dit verminder het contact tussen universiteit en stad. Connect Wageningen probeert deze verbindingen te behouden en te vergroten. 
  2. Er zijn steeds minder informele ontmoetingsmomenten tussen verschillende groepen in de stad. Zo zorgt campus plaza ervoor dat veel studenten nog minder met anderen in aanraking komen doordat ze nu ook voor afhaal en maaltijden op de campus terecht kunnen. Daarom moeten we de ontmoetingsmomenten tussen alle lagen van de samenleving levend houden. 
  3. Jongeren en studenten leven in steeds meer gescheiden werelden. Zo zijn open feesten niet echt open meer en ook de mensa is geen buurtactiviteit meer. De verbinding tussen jongeren in onze stad moeten we zoveel mogelijk zien te behouden. 
  4. Hoewel Wageningen heel veel inwoners met een internationale achtergrond heeft is dit niet terug te zien in de Wageningse politiek of het Wageningse centrum. Dus willen wij zorgen dat het internationale karakter van Wageningen beter naar voren komt in het centrum maar ook in de politiek.

   

 • Toelichting prioriteiten

  Belangrijke informatie voor meer mensen toegankelijk maken

  Wij zetten ons in voor een betrokken en internationale gemeenschap. Hiervoor moet de gemeente belangrijke informatie meer delen en foto’s van wethouders minder delen. Daarnaast kunnen we door belangrijke informatie in het Engels beschikbaar te stellen ook de internationale community meer betrekken. Nu krijgen mensen in het centrum bijvoorbeeld met 5 mei een brief in het Nederlands of zij hun auto willen verplaatsen. Wij weten dat de auto’s door niet-Nederlands lezende mensen daardoor vaak niet worden verplaatst. Ook het register ruimtelijke meldingen is niet goed bekend en ook niet beschikbaar in het Engels. Dat is jammer, want dit soort websites geeft ons de informatie om Wageningen te verbeteren.

  broken image

  Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Wageningen

  Naast taalcursussen wil Connect Wageningen ook kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe inwoners opzetten. Dit gebeurt al in verschillende gemeentes en heeft groot succes! Een introductie over de stad Wageningen, een stads tour, en een informatiemarkt kan al veel bijdragen aan het versoepelen van het integreren in Wageningen. We hebben wel al de eerst stappen gezet met het welkomstpakket dat wij hebben geregeld.

  Meer ontmoetingsmomenten creëren in Wageningen

  Zoals een jaarlijkse open dag op de campus en een welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners (niet-studenten). Wij zouden meer verenigende evenementen willen zien in Wageningen. In Nederland is er een trend dat mensen steeds meer individualiseren en minder betrokken zijn bij de maatschappij. Dat zorgt er ook voor dat verenigings- en vakbonds- leven steeds minder wordt en dat we in plaats daarvan naar een 'U betaald wij leveren' maatschappij gaan. Wij zouden graag meer evenementen als een welkomstbijeenkomst voor nieuwe (niet-studenten) inwoners zien en meer culturele uitwisselingsmomenten, zoals het hello Wageningen! Evenement. Bovendien schrikt de campus veel mensen af, terwijl het zo’n groot deel van Wageningen uitmaakt. 

  Geef het nieuwe welkomstpakket voor nieuwe inwoners permanent uit 

  Wij zijn sinds 2018 al bezig met een welkomstpakket voor nieuwe inwoners van Wageningen opzetten. Dit welkomstpakket is enorm belangrijk voor Wageningen, omdat we de 3000 jaarlijkse nieuwe inwoners Wageningen snel kunnen laten kennen. En hoe sneller zij de binnenstad leren kennen hoe meer zij zich betrokken voelen bij de binnenstad ook weer sneller opzoeken. En dat is natuurlijk weer goed voor de ondernemers in de binnenstad en voor de binding met de stad. Bovendien willen we het koppelen aan een inschrijving in de gemeente. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen zich in Wageningen inschrijven, en dat zorgt weer voor extra inkomsten vanuit het rijk. Ook is het belangrijk om de inschrijvingen goed op orde te hebben voor de brandveiligheid. De afgelopen 4 jaar hebben we geregeld dat de gemeente Wageningen het welkomstpakket sinds 1 januari 2022 uitdeelt aan nieuwe inwoners. Deze proef zal een jaar lopen en wij willen graag zien dat het welkomspakket een blijvertje wordt.  

  broken image

  Taallessen betaalbaar voor iedereen 

  Wageningen staat bekend voor haar internationale karakter met volgens de burgermeester wel  135 verschillende nationaliteiten. Voor een inclusief Wageningen is het essentieel dat iedereen elkaar kan begrijpen. Het zou dus voor internationalen een grote waarde zijn dat zij goedkope Nederlands cursussen kunnen volgen of hun Engels kunnen verbeteren. Dit zal de eenzaamheid onder internationalen verminderen en hun integratie verbeteren door meer sociaal contact. Ook voor de Wageningers zelf zal dit een mooie toevoeging zijn door analfabeten Nederlandse lees- en schrijfcursussen goedkoop aan te kunnen bieden of de vaardigheden met Engels of een andere taal uit te breiden. Door elkaar beter te verstaan, kunnen we elkaar ook beter leren begrijpen.

  Studentensportverenigingen en burgerverenigingen uitwisselingen

  Moet nog uitgewerktworden

 • Welkomspakket

  Vier jaar geleden was de studiefinanciering net een paar jaar afgeschaft, gevolg was dat studenten zich niet meer inschreven in Wageninen. Hierdoor loopt de gemeente veel geld mis omdat de gemeente per inwoners middelen krijgt vanuit Den Haag. Dit geld was hard nodig de laaste jaren want de Gemeente Wageningen kwam de meeste jaren middelen te kort. 

   

  Connect Wageningen kwam dan ook met het idee om een welkomspakket te maken om elke nieuwe inwoner te verwelkomen. Na drie jaar was het dan zo ver en kwam ons idee door de raad. Samen met de ondernemers van Wageningen stelden we dan ook een pakket samen. Dit is het nieuwe welkomspakket van Wageningen. Welkom!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Prestaties 2018-2022

  Opdrachtgever voor onderzoek naar participatie bij de regionale energiestrategie

  Iedereen is voor het gebruiken van kennis van de universiteit. Maar niemand is echt kritisch op hoe de gemeente hier inwerkelijkheid gebruik van maakt. Door zelf opdrachtgever te zijn naar onderzoek hebben we hiervan geleerd en kunnen we dit gebruiken om de gemeente vaker opdrachtgever te laten zijn. In dit geval hebben wij 2 teams masterstudenten gevraagd om onderzoek te doen naar participatie van jongeren bij de regionale energiestrategie. Conclusie, gemeente heeft hier echt steken laten vallen en er zijn goede manier om dit te verbeteren, zie flyers hier beneden.

  Website en communcatie gemeente tweetalig!

  Belangrijkste voor inwoners om mee te doen in de maatschappij is taal. Omdat 1/6de van de inwoners van Wageningen niet in Nederland is geboren is het belangrijk dat wij ook goed in het engels communiceren. Vanwege de kosten zijn wij niet voor het vertalen van alles. Maar de belangrijkste zaken moeten wel goed toegankelijk zijn. De gemeente heeft een motie van ons zo minimaal mogelijk uitgevoerd. Maar met de nieuwe website die komt zijn er verbeteringen op komst. Yay!

  Opdrachtgever vooronderzoek naar alternatieve energiebronnen bij de regionale energiestrategie

  Iedereen is voor het gebruiken van kennis vande universiteit. Maar niemand is echt kritisch op hoe de gemeente hier inwerkelijkheid gebruik van maakt. Door zelf opdrachtgever te zijn naar onderzoek hebben we hiervan geleerd en kunnen we dit gebruiken om de gemeente vaker opdrachtgever te laten zijn. In dit geval hebben wij een team bachelor studenten gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen voor de regionale energiestrategie. Conclusie, voor 2030 lijkt het lastig te worden om hier gebruik van te maken en zijn we voornamelijk op wind en zon aangewezen. Voor 2050 zou het mogelijk moeten zijn om hier gebruik van te maken.

  Gemeente teruggestuurd voor participatie bij zonneveld Haarweg 

  Ook de participatie bij het Zonneveld Haarweg was erg slecht. Zo is de direct aansluitende wijk niet betrokken, waarschijnlijk omdat daar voornamelijk studenten wonen. Wijken aan de andere kant van het project zijn wel uitvoerig meegenomen. Dankzij ons zijn er meer kansen gekomen voor studenten om te participeren en hun inbreng te geven. De gemeente heeft ook wel hopelijk een lesje geleerd hierin. 

  Organiseren van Hello,Wageningen!

  In het kader van verbinden organiseren we tijdens de One world week een ontmoeting met de burgermeester en gemeenteraadsleden voor alle studenten en internationalen in Wageningen.  

   

  Ingezet voor Internationale school Kortenoord

  Wij hebben sinds het begin van onze raadsperiode ons ingezet voor een Internationale school in Kortenoord. Op basis van studies in 2014 zou hier echt te weinig vraag naar zijn. Voorlopig is dus nog Arnhem de dichtstbijzijnde internationale school. 

   

  Het welkomstpakket geregeld voor nieuwe inwoners

  Wij hebben ons ingezet voor een welkomstpakket voor nieuwe inwoners in de gemeente Wageningen. Bijna 10% van de inwoners is jaarlijks namelijk nieuw. Om deze mensen zo snel mogelijk bij Wageningen te betrekken denken wij dat een welkomstpakket kan helpen. Het is de bedoeling dat het welkomstpakket wordt gevuld in samenwerking met ondernemers. Daardoor worden de leuke winkeltjes van Wageningen beter bekend en komt de bruisende stad ook ten goede aan ons centrum.