• Integratie

  Stad-gemeente relatie, internationalen, en jongeren

 • "Taallessen betaalbaar voor iedereen"

  Wageningen staat bekend voor haar internationale karakter met volgens de burgermeester wel 135 verschillende nationaliteiten. Voor een inclusief Wageningen is het dus essentieel dat iedereen elkaar kan begrijpen. Het zou dus voor internationalen een grote waarde zijn dat zij goedkope Nederlands cursussen kunnen volgen of hun Engels kunnen verbeteren. Dit zal de eenzaamheid onder internationalen verminderen en hun integratie verbeteren door meer sociaal contact. Ook voor de Wageningers zelf zal dit een mooie toevoeging zijn door analfabeten Nederlands cursussen goedkoop aan te bieden of de vaardigheden met Engels of een andere taal uit te breiden. Door elkaar beter te verstaan, kunnen we elkaar ook beter leren begrijpen.

 • Prioriteiten

  • Nederlandse en Engelse taalcursussen subsidiëren voor iedereen
  • Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Wageningen
  • Officiële belangrijke documenten beschikbaar stellen in het Engels
  • Meer banden creëren tussen getogen Wageningers en WUR-gerelateerde burgers
  • Een cultuurhuis voor integratie en aantrekkelijke weekendactiviteiten
 • Context

  Ons thema over integratie is uniek in Wageningen omdat de gemeente geen beleidsprogramma’s voor integratie heeft op lokaal niveau. De gemeenteraad komt met dit specifieke hoofdstuk dus weinig in aanraking.

  Wij werken hier zelf al wel een hele tijd aan. Voornamelijk omwille van het bevorderen van de integratie in de Wageningse politiek, is Connect Wageningen opgericht. Daarnaast zijn wij bijvoorbeeld regelmatig aanwezig bij de jongerenraad en vergaderen 5 keer per jaar met alle internationale studenten en PhD organisaties in Wageningen. Hier komen vele ideeën uit voort die aan integratie kunnen bijdragen.

 • Toelichting prioriteiten

  Nederlandse en Engelse taalcursussen subsidiëren voor iedereen
  Door de constante instroom van nieuwe (inter)nationale inwoners ziet Connect Wageningen het belang in van een dynamische microsamenleving. De stad Wageningen mag zich oprecht profileren als ideale miniatuur van de wereld. Een smeltkroes van allerlei individuen met een breed scala aan culturen en achtergronden. Echter, om goed samen te leven loont het om de Nederlandse en de Engelse taal te beheersen. Helaas zijn betaalbare cursussen niet voor iedereen toegankelijk. Subsidies voor zowel Nederlandse als Engelse cursussen is daarom nodig zodat internationalen, Nederlanders en analfabeten de Nederlandse en de Engelse (de belangrijkste wereldtaal) kunnen beheersen.

  Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Wageningen

  Naast taalcursussen wil Connect Wageningen ook kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe inwoners opzetten. Dit gebeurt al in verschillende gemeentes en heeft groot succes! Een introductie over de stad Wageningen, een stads tour, en een informatiemarkt kan al veel bijdragen aan het versoepelen van het integreren in Wageningen.

  Officiële belangrijke documenten beschikbaar stellen in het Engels

  Verder zetten wij ons in voor de internationale gemeenschap door belangrijke informatie in het Engels beschikbaar te stellen. Nu krijgen mensen in het centrum bijvoorbeeld met 5 mei een brief in het Nederlands of zij hun auto willen verplaatsen. Wij weten dat de auto’s door niet-Nederlands sprekende mensen daardoor vaak niet wordt verplaatst. Ook willen we meer evenementen organiseren voor internationale werknemers en hun partners.

  Meer banden creëren tussen getogen Wageningers en aan ‘Wageninen University & Research (WUR)’ verbonden burgers

  Connect Wageningen wil graag nieuwe plannen ontwikkelen zodat de universiteit weer meer in de stad zichtbaar wordt. Dit zorgt ervoor dat mensen die aan de WUR verbonden in ieder geval al naar de binnenstad komen. Dit levert de basis voor interactie tussen verschillende Wageningse burgers op. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zondaguniversiteit in de Bibliotheek (bblthk). Verder is Connect Wageningen van mening dat de Aula aan de Generaals Foulkesweg een gebouw moet blijven dat de WUR met de stad verbindt. Wij zijn het daarom ook oneens met de beslissing van de WUR om haar promoties en diploma uitreikingen elders te houden.

  Een cultuurhuis voor integratie en aantrekkelijke weekendactiviteiten

  Connect Wageningen wil een brug slaan naar de toekomstbeelden, ideeën en behoeftes van de aanstaande generaties van Wageningse inwoners. Ons verkiezingsprogramma is onderbouwd door adviezen van honderden, in Wageningen woonachtige, jongeren. Het belangrijkste advies dat vanuit Wageningse getogen jongeren naar voren komt is het opzetten van een cultuurhuis midden in de stad. Het cultuurhuis biedt een plek voor creativiteit en integratie voor jong en oud wat ervoor zal zorgen dat dat de weekenden leuker worden in Wageningen.

All Posts
×