• Klimaat

  Inzetten op klimaatkennis

 • Lokaal duurzame energie opwekken

   Wageningen is met haar kennis en ervaring voorloper op het gebied van duurzaamheid. We kunnen de kennis van Wageningen stad en de WUR gebruiken om slimme, duurzame en financieel haalbare plannen te creëren. Daarnaast wil Connect Wageningen geen enkele vorm van duurzame energieopwekking uitsluiten. Windmolens zijn in opzichte van zonneparken efficienter  in landgebruik, efficienter en nuclear lijkt landelijk weer een optie te zijn. We gaan te hard richting de 1,5 graden om niet alle zeilen bij te zetten.

 • Prioriteiten

  • Lokaal duurzame energie opwekken
  • De kosten voor de warmtetransitie verdelen
  • Duurzame mobiliteit verbeteren
  • We stoppen met greenwashing en gratis groene halo’s
  • 'Trash-daten' voor een schoner en socialer Wageningen
 • Context

  Als Connect Wageningen vinden wij dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen in het tegengaan van klimaatsverandering, dus ook wij zelf en ook de gemeente. Zo hebben wij er zelf voor gekozen om te bankieren bij Triodos Bank, één van de duurzaamste banken ter wereld. In de politiek is iedereen voor duurzaamheid en er wordt daarom super veel over gepraat. Helaas gaan de gesprekken vaak over in wiens achtertuin er geen energie opgewekt mag worden, in plaats van over waar we allemaal wel energie kunnen opwekken. En of we niet beter zonnepanelen op daken moeten leggen. Het feit is dat we én de zonnepanelen op daken moeten leggen én zonneparken moeten aanleggen én windmolens moeten opzetten én onze huizen duurzaam moeten verwarmen om nog zicht te krijgen op gemiddeld 2 graden toename van temperatuur. Want de 1,5 graad is al bijna bereikt. We gaan de komende jaren in Wageninen verder met alle huizen en gebouwen gasloos te maken in de warmte trasitie, daarnaast zal ook de Regionale Energie Strategie een onderwep zijn dat langs zal komen.

   

  In Wageningen gaat ongeveer €8 miljoen euro van de €106 miljoen naar klimaat. Dat is 7,5% van het totaal. Daarnaast zitten duurzaamheidsmaatregelen in heel veel andere programma’s ook verwerkt. Onze plannen zullen de eerste jaren deze investeringen sterk verhogen, maar dat zullen wij later terugverdienen via een regiegroep. Het geld komt uit het kapitaal zonder bestemming. Zie hoofdstuk 'financiën'. 

 • Toelichting prioriteiten

  Duurzame mobiliteit

  Wageningen is een stad waar duurzaamheid centraal staat. Het is dan ook belangrijk om hierbij ook aan vervoer te denken. Wij willen aangewezen parkeerplaatsen voor gemeenschappelijke auto’s, zodat het gemakkelijker is om van een gezamenlijke auto gebruik te maken. Hiervoorhebben wij concrete plannen. Verder willen we de binnenstad autoluw maken. Ook willen wij inwoners van Wageningen aansporen om gebruik te maken van het openbaar vervoer in de omgeving. 

  broken image

  De voedseltransitie versnellen

  Uit onderzoek van de Vegetariersbond is gebleken dat Wageningen de meest vegetariervriendelijke stadis van Nederland. Dit betekent dat Wageningen al goed op weg is met de ‘protein transition’. Echter, zijn er nog stappen te zetten voor het verkleinen van de footprint van ons eten, dit kan gedaan worden door mensen te motiveren meer lokale producten te eten of boodschappen te doen bij plasticvrije supermarkten, zoals de Gieterij in het Wageningse centrum. 

  We stoppen met greenwashing en gratis groene halo’s 

  De gemeente Wageningen heeft 53 klimaatpartners,allemaal bedrijven en organisaties. Supermooi zou je denken, want deklimaatambities kunnen we niet in ons eentje waarmaken. Heel fijn dat we dat samen dus doen, maar in feite kun je klimaatpartner worden zonder dat je je voor het klimaat inspant. Wij zijn tegen groene halo’s zonder inhoud! Wageningen werd in 2018 uitgeroepen tot meest groene gemeente van Nederland. Aan deze wedstrijd deden 4 gemeentes mee, en deelnamekosten waren 10.000 euro. Weer een groene halo zonder inhoud. Volgens de universiteit stond Wageningen op de 62ste plek.  De gemeente zei altijd in2030 klimaatneutraal te willen zijn. Deze ambitie is tegenwoordig alwegbezuinigd, maar klimaatneutraal was toen ook niet CO2 neutraal. Kortom weer een groene halo zonder inhoud. Connect Wageningen vindt klimaat belangrijk en wil daar eerlijk over zijn. 

  broken image

  'Trash-daten' voor een schoner en socialer Wageningen

  Als je mensen vraagt waarom zij voor Wageningen kiezen dan is één van de dingen die je bij de meeste mensen wel hoort terugkomen dat dit een mooie groene stad is. Door grijpers en afvalzakken beschikbaar te stellen aan wandelaars kunnen zij gemakkelijk elkaar ontmoeten, de stad schoonhouden en lekker wandelen. Wij hebben zelf al meerdere Trash-dates gehad. Nodig ons vooral uit!

  De kosten voor de warmtetransitie verdelen

  Naast de Regionale EnergieStrategie (RES) is elke gemeente ook bezig met een warmte transitie. Hierbij gaan we met z’n allen ervoor zorgen dat alle huizen en gebouwen van het gas af gaan voor 2050. Best wel een grote opgave maar niet onhaalbaar zeker als de overheid geld beschikbaar stelt. Een gedeelte van deze transitie zal ook afhangen van wat wijzelf als inwoners van Nederland in ons huis aanpassen. Niet iedereen kan dit bekostigen en wij willen dat wel iedereen mee kan doen met de energietransitie. Daarom willen wij ons hardmaken om juist niet voor het subsidiëren van de hogere energieprijzen van de laatste maanden te stimuleren maar juist het omgekeerde doen: Ervoor zorgen dat mensen makkelijker over kunnen stappen op duurzamere energieverbruik. Waarbij een hogere gasprijs juist een drive is om over te steppen.

  Hierbij kan je denken aan het subsidiëren van isolatie maar ook de kleine dingen zoals het vervangen van oude koelkasten. Daarnaast kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat nieuwbouwprojecten (dit moet al gasloos) worden gedaan door projectontwikkelaars of coöperaties die al goed bezig zijn met het verduurzamen hun huidige woningvoorraad. Zodat ook huurders in duurzame huizen kunnen wonen.

 •  

   

   

   

 • Prestaties 2018-2022

  Opdrachtgever voor onderzoek naar participatie bij de regionale energiestrategie

  Iedereen is voor het gebruiken van kennis van deuniversiteit. Maar niemand is echt kritisch op hoe de gemeente hier inwerkelijkheid gebruik van maakt. Door zelf opdrachtgever te zijn naar onderzoek hebben we hiervan geleerd en kunnen we dit gebruiken om de gemeente vaker opdrachtgever te laten zijn. In dit geval hebben wij 2 teams masterstudenten gevraagd om onderzoek te doen naar participatie van jongeren bij de regionale energiestrategie. Conclusie, gemeente heeft hier echt steken laten vallen en er zijn goede manier om dit te verbeteren, zie flyers hier beneden.

  Stadsecoloog dankzij ons in coalitieakkoord en nu in gemeente 

  Misschien wel ons meest bijzondere en minst erkende resultaat van allemaal. In de coalitie (waar wij geen onderdeel van uit maken), is besloten dat Wageningen een stadsecoloog kreeg. Bijzondere hieraan is dat dit in geen van de verkiezingsprogramma’s van de partijen stond genoemd. Enkel in ons verkiezingsprogramma wordt er over een stadsecoloog gesproken. Hoewel anderen met de eer strijken, kun je hun  verkiezingsprogramma’s er niet op nalezen. Veel maakt het ons niet uit. Wageningen wordt dankzij de ecoloog gewoon weer wat groener en daar gaat het om. 

  Amendement ecologische 0-meting bij eerste zonnepark Haarweg 

  In Wageningen gaat eindelijk het eerste zonneveld komen. Deze wordt naast de Haarweg geplaatst ener komt een grote groene heg omheen, zodat er maar weinig mensen last van hebben. We hebben een motie ingediend om de impact van het zonnepark op de ecologie te onderzoeken. Hoe hoog zonnepanelen worden geplaatst en hoeveel ruimte er tussenstaat en hoe het wordt ingericht heeft namelijk veel invloed om de ecologie, dieren en planten.  

  Motie verbod op oplaten ballonnen 

  In Wageninen mag iedereen helium balonnen oplaten, zolang je het maar niet met 100 mensen tegelijkertijd doet. Dat vonden wij en Hilmar Derksen, student ecoloog een rare regel. Samen hebben wij daarom een voorstel ingediend om helium ballonnen oplaten helemaal te verbieden. Helaas heeft onze motie het niet gehaald, omdat er niet genoeg andere partijen voor waren. 

  Opdrachtgever voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen bij de regionale energiestrategie

  Iedereen is voor het gebruiken van kennis vande universiteit. Maar niemand is echt kritisch op hoe de gemeente hier inwerkelijkheid gebruik van maakt. Door zelf opdrachtgever te zijn naar onderzoek hebben we hiervan geleerd en kunnen we dit gebruiken om de gemeente vaker opdrachtgever te laten zijn. In dit geval hebben wij een team bachelor studenten gevraagd om onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen voor de regionale energiestrategie. Conclusie, voor 2030 lijkt het lastig te worden om hier gebruik van te maken en zijn we voornamelijk op wind en zon aangewezen. Voor 2050 zou het mogelijk moeten zijn om hier gebruik van te maken. 

  Gesprekken DUCO

  5x per jaar spreken wij met alle duurzaamheidscommissies van alle grote studentenverenigingen. Hier halen wij veel inspiratie vandaan voor de verduurzaming van Wageningen. Ook hebben wij hier een verbindende rol. Duurzame ideeën van de commissies kunnen hierdoor makkelijk aansluiting bij de juist ambtenaar vinden.