• Veiligheid

  Veilig in en om Wageningen

 • Maak gevaarlijke verkeerssituaties veiliger

  Uit veel gesprekken die wij hebben gevoerd en uit de cijfers van de politie komt naar voren dat onderstaande verkeerssituaties prioriteit zouden moeten krijgen. Wij hebben jaarlijks budget voor het onderhouden van wegen en deze locaties zijn, als het aan ons ligt, snel aan de beurt.

   

  • Het schoolverkeer aan de Hollandseweg bij de Leeuwenborch en de Pantarijn
  • De route over de Grebberdijk naar roeiverenigingen Argo/Vada en de haven
  • Het kruispunt bij de Stationsstraat voor de Rabobank,
  • De weg van de Hoogvliet naar de Haarweg
  • Het kruispunt van de Rooseveltweg op de Lawickse Allee
  • De Churchillweg bij de Volkswagendealer

 • Prioriteiten

  • Elimineer fraude op huisvesting
  • Zorg dat mensen weten waar zij anoniem in gesprek kunnen gaan als zij seksueel geïntimideerd zijn
  • Zorg dat de wijkagent een bekend gezicht is
  • Trek jongeren naar een hangplek toe in plaats van ze steeds weg te sturen
 • Context

  Als Connect Wageningen geloven wij dat veiligheid één van de belangrijkste taken van de gemeente is. Daarom zijn wij ook blij dat Wageningen een veilige stad is in een erg veilig land. Wageningen is een unieke stad, daarom willen wij aandacht geven aan een aantal onderwerpen die voor Wageningen specifiek zijn.

  In Wageningen gaat slechts €0,2 miljoen van de €93 miljoen naar veiligheid en slechts €1,5 miljoen naar brandveiligheid. Onze plannen zullen het budget op veiligheid aanzienlijk verhogen, maar het blijft maar een klein deel van het totale budget.

 • Toelichting prioriteiten

  Elimineer fraude op huisvesting

  Er wordt nog te veel misbruik gemaakt van het feit dat wij een woningtekort hebben. Internationalen die denken een kamer in Wageningen te huren, komen er bij aankomst in Wageningen nog te vaak achter dat de betreffende kamer helemaal niet bestaat. Van de mensen die een kamerprijs check heeft gedaan bij de LSVB betalen mensen gemiddeld €40,- per maand te veel. De studentenvakbond is bezig met het maken van een meldpunt en er bestaan sociale raadslieden waar geen student van heeft gehoord. Wellicht kunnen zij ondersteuning bieden, anders willen wij dit graag zelf oppakken.

  Zorg dat mensen weten waar zij anoniem in gesprek kunnen gaan als zij seksueel geïntimideerd zijn
  Waar ga je heen als je seksueel geïntimideerd wordt? Wij wisten het niet, maar we konden ons wel vier mensen bedenken die hiermee in aanraking zijn gekomen en er geen melding van hebben gemaakt. Heel vaak doen slachtoffers geen melding omdat zijn denken of vinden dat zij zelf fout zijn geweest. Wij willen dat iedereen gemakkelijk aan informatie kan komen over waar je over deze ervaringen vertrouwelijk en anoniem kunt praten.

  De buurtagent moet een bekend gezicht zijn

  Hoewel Wageningen erg veilig is voelt niet iedereen zich even veilig in Wageningen. Wij denken dat dit vooral komt door de informatievoorziening over veiligheid. In Wageningen kent bijna niemand de wijkagent, terwijl bij velen van ons thuis bij familie de wijkagent altijd in het wijkblad staat. Wij stellen budget beschikbaar om informatie over veiligheid en de wijkagent te delen met onze inwoners.

  Trek jongeren naar een hangplek toe in plaats van ze steeds weg te sturen

  In Wageningen speelt nu het beleid om jongeren van de ene hangplek naar de andere te jagen. Overal zorgen ze voor overlast en nergens zijn ze welkom. In Rhenen hebben ze een modern hangpunt ingericht waar jongeren wel welkom zijn. Onze plannen richten zich in eerste instantie tot een jongerencentrum, maar ook buiten moeten ze kunnen verblijven.

All Posts
×