• Veiligheid

  Veilig in en om Wageningen

 • Preventie seksuele intimidatie of geweld

  Een gevoel van veiligheid zou op zoveel mogelijke plekken de norm moeten zijn. Veilig door de straten van je stad kunnen lopen, veilig door het verkeer kunnen navigeren, maar ook je veilig kunnen voelen op feesten en evenementen. Het bespreekbaar maken en stigma’s doorbreken van onderwerpen omtrent het benaderen van iemand op een feest en dat nee altijd een nee is kan tot bewustheid en actie leiden om het gevoel van sociale veiligheid op zulke plekken te waarborgen. In het verlengde hiervan is het belangrijk dat er voldoende vertrouwenspersonen in de stad Wageningen gespreid zijn dat haar inwoners weten waar ze terecht moeten om over onveilig gevoel te praten en aan te geven. Verder focust de campagne ‘Let’s talk about Yes’ zich sinds de zomer van 2021 op universiteiten, hogescholen en studentenverenigingen. Het bespreekbaar maken van instemming voor seksuele gemeenschap is uiterst belangrijk, want 11% van de vrouwelijke studenten en 1% heeft te maken met seksuele penetratie zonder instemming. Dat is 12% teveel. 

 • Prioriteiten

  • Preventie seksuele intimidatie of geweld
  • Verkeersongevallen verminderen
  • Veiligheid blijft een prioriteit
  • De veiligheidsbeleving op straat moet beter
 • Context

  Als Connect Wageningen geloven wij dat veiligheid één van de belangrijkste taken van de gemeente is. Daarom zijn wij ook blij dat Wageningen een veilige stad is in een erg veilig land. Wageningen is een unieke stad, daarom willen wij aandacht geven aan een aantal onderwerpen die voor Wageningen specifiek zijn.

  In Wageningen gaat slechts €0,2 miljoen van de €93 miljoen naar veiligheid en slechts €1,5 miljoen naar brandveiligheid. Onze plannen zullen het budget op veiligheid aanzienlijk verhogen, maar het blijft maar een klein deel van het totale budget.

 • Toelichting prioriteiten

  Verkeersongevallen verminderen

  Na ziekte verkeerongevallen de voornaamste doodsoorzaak voor jongeren in Wageningen.Uit gesprekken en eigen ervaringen zoude, we graag onderstaande verkeerssituaties willen verbeteren met het jaarlijks budget dat we daarvoor beschikbaar hebben: 

  • Kruispuntmet de Nobelweg en Geertjeweg voor de Jan Linders 
  • Rotonde bij de Diedenweg en Geertjesweg 
  • Rotonde bij de Bakkersschool (Marijkeweg-Kortenoord Allee) o.a. door het fietsverkeer dat twee kanten op gaat 
  • Bocht bij de Havenafweg en Grebbedijk. Het is hier erg gevaarlijk voor voetgangers en fietsers, er moet een bredere stoep komen en het moet veiliger worden om in de bocht over te steken. 

  Daarnaast willen we dat de maximumsnelheid in het centrum naar 30 km/h gaat. Ook op het Plantsoen willen we een maximumsnelheid van 30 km/u en snelheidsremmende maatregelen zodat oversteken veiliger wordt. 

  Er zijn in Wageningen in vergelijking met andere gemeentes relatief hoge cijfers voor rijden onder invloed. We willen graag meer investeren in preventie en voorlichting. Verder moet het aangemoedigd worden om met de fiets, het ov, of lopend naar de kroeg te komen en hiervoor moeten er meer fiets parkeerplekken en goede veilige stoepen van bushalte naar kroeg komen.

  broken image

  Veiligheid blijft een prioriteit 

  Wageningen is over het algemeen een veilige gemeente. Wel zien we een stijgende trend sinds 2017. Connect wil zich sterk maken voor het bestraffen van criminaliteit. Maar wewillen ook dat de gemeente en politie onze inwoners helpen meer weerbaar teworden tegen criminaliteit. Hieronder wat voorbeelden:

   

  Connect wil meer aandacht voor digitale veiligheid. We zitten midden in een revolutie waarin we steeds meerdigitaal en online doen. Gemakkelijk en snel maar niet zonder risico’s opbijvoorbeeld fraude, bedreiging en chantage. Dit risico willen we verlagen doormeer voorlichting aan vooral mensen die meer kans lopen slachtoffer te worden. 

   

  Ook horen we regelmatig over woninginbraken in studentenwoningen. Je veilig kunnen voelen in je eigenwoning waar je slaapt, studeert en lol hebt, is superbelangrijk. We willen datde gemeente, politie, Idealis en andere verhuurders actief studenten adviserenom hun woning te beschermen tegen inbraak. Zo zouden er voor iedere studentenwoning inbraak-veiligheidschecks moeten komen. 

   

  In Wageningen hebben we weinig last van drugscriminaliteit. Volgens ons komt dit doordat we coffeeshopshebben op goede lokaties. We willen dan ook dat coffeeshops mogen blijvenbestaan, zolang de landelijke overheid dit gedoogd.

   

  Dierenmishandeling moethard aangepakt worden. Ook kan de gemeente samen met de dierenbescherming meeraandacht geven aan het voorkomen van dierenmishandeling. Soms mishandelt ofverwaarloost een dierenbezitter een dier onbewust. Denk bijvoorbeeld aan eenkat die onregelmatig of te weinig eten krijgt, omdat het baasje vaak van huis is. Door mensen hiervan bewust te maken, kunnen we dit voorkomen. 

  broken image

  De veiligheidsbeleving op straat moet beter

  Meer (milieuvriendelijke) verlichting en betrokkenheid en zichtbaarheid van de wijkagent. Uit gesprekken merken we dat het veiligheidsgevoel in Wageningen is verminderd. De wijkagent is bij velen onbekend en veel wandel en fietspaden in Wageningen zijn slecht verlicht Met name in het buitengebied is het donker, maar zelfs in het centrum zijn er stukken waar je je onveilig kunt voelen zoals bijvoorbeeld het Wallenpad. Wij vinden dat de veiligheidsbeleving op straat beter moet: er moet meer (milieuvriendelijke) verlichting komen evenals meer betrokkenheid en zichtbaarheid van de wijkagent om dit te bereiken, in plaats van het plaatsen van meer camera’s in onze stad.