• The brand Wageningen

  Wageningen op de kaart

 • Zet in op een subsidiezoeker

   We stellen een subsidiezoeker aan die Europese, Haagse en Gelderse provincies binnenhaalt om Wageningen verder te ontwikkelen. Er is veel subsidie te vinden als je maar weet waar je moet zoeken. Als we een specialist hiervoor aanstellen die de Wageningse bedrijven, vrijwilligersorganisaties, start-ups en vereningingen mee neemt in het proces, kunnnen we ervoor zorgen dat Wageningen naar een nog mooier niveau wordt getilt. 

 • Prioriteiten

  • Zet in op een subsidiezoeker
  • Ondersteunen van ontwikkeling kansrijke nieuwe ideeën en technieken
  • Stimuleer regionale samenwerking en spin-offs van kennisinstituten en bedrijven
  • Geef het ondernemersloket 20% googletijd
 • Context

  Als Connect Wageningen geloven wij dat het belangrijk is om 'the brand' of 'het merk' Wageningen te versterken. Niet alleen omdat dat zal bijdragen aan meer werkgelegenheid en meer faciliteiten, maar ook omdat het stageplekken kan creëren en dingen als diploma's of bedrijven uit Wageningen een sterkere positie geeft. Zo is de gemeente bijvoorbeeld erg ambitieus op het gebied van duurzaamheid en pompt hier veel geld in. De kans om hier ook een verdienmodel aan te koppelen is echter compleet blijven liggen. Door Wageningen te ‘branden’ als 'de plek waar je kennis en expertise over klimaat haalt' kunnen wij daarop inspelen.

   

  In Wageningen gaat ongeveer €0,5 miljoen euro van de €93 miljoen naar het verbeteren van kansen voor bedrijven, handel en ambacht. Dat is 0,5% van het totaal. Onze plannen zouden het budget met zo'n €0,25 miljoen verhogen. Dat is op de totale begroting vrijwel niets.

 • Toelichting prioriteiten

  Ondersteunen van ontwikkeling kansrijke nieuwe ideeën en technieken

  De verschillende kennisinstituten en bedrijven in Wageningen zitten bomvol met kansrijke ideeën en nieuwe technieken om de wereld om ons heen te verbeteren. Om deze ideeën te helpen een plek in de nieuwe wereld te bemachtigen kunnen we als gemeente samenwerken met de WUR om deze nieuwe bedrijven te ondersteunen. Ten eerste kunnen cursussen over ondernemerschap gegeven worden zodat iedereen met ideeën ook daadwerkelijk een kans ziet om deze te realiseren. Ten tweede hebben beginnend bedrijven het in de eerste periode vaak moeilijk doordat voornamelijk tijd en geld geïnvesteerd wordt zonder winst terug te zien. Om bedrijven de tijd te gunnen om te groeien tot een succesvol bedrijf, willen we belasting afschaffen voor de eerste 3 jaar. Als laatste gaan wij evenementen gestimuleerd worden die kennisinstituten en het bedrijfsleven bij elkaar brengen.

  broken image

  Stimuleer regionale samenwerking en spin-offs van kennisinstituten en bedrijven

   In Wageningen is erg veel kennis en zijn ongelofelijk veel innovatieve ideeën. Helaas blijft het vaak echter maar bij ideeën. Van idee naar onderneming is vaak een hele stap en veel bedrijven in Wageningen beginnen dit nu ook in te zien. We willen op regionaal verband gaan samenwerken om ondernemerschap te bevorderen. Wageningse PhDers vinden steun om in Foodvalley een spin-off te beginnen en internationale studenten vinden ideeën om geld te verdienen door hun cultuur naar Wageningen te halen. Als gemeente willen wij hier ook onze verantwoordelijkheid in nemen.

  Geef het ondernemersloket 20% google-time

  Aangezien de ondernemers de eerste zijn die vastlopen en gedemotiveerd raken van gemeentelijke bureaucratie willen wij kijken of wij regels kunnen versoepelen. De ideeën kunnen het beste komen van de ambtenaren die in dit veld werken. Google-time betekent voor deze paar ambtenaren dat zij 20% van hun tijd kunnen doen wat zij willen, zolang het maar bijdraagt aan de kansen voor ondernemerschap in Wageningen. De hoop is dat overbodige regels op deze manier makkelijk worden gezien en aangepakt worden.

  broken image

  Kom in actie tegen leegstand

  Wij vinden het zonde wanneer er gebouwen lange tijd leeg staan. Helaas hebben eigenaren in Wageningen geen enkele reden om hun gebouwen snel te vullen. Wij willen dat deze eigenaren tijdelijke huur voor pop-up projecten zoals galerijen of winkels toestaan. Dat een gebouw te huur staat hoeft niet te betekenen dat het leegstaat, want er zijn creatieve ideeën genoeg.