• Bereikbaarheid

  Sneller Wageningen in en uit

 • Sneller en s'nachts OV

  In Ede vertrekt op een doordeweekse dag de laatste trein om 00:12. Dat zorgt voor minder vrijheid van onze inwoners en betekent dat meer mensen s’ nachts de auto pakken.  Bedenk je maar eens hoe vroeg je weg moet van een etentje bij vrienden of feestje in Rotterdam als je nog naar Wageningen wilt. Het is lastig om de treinen tot later te laten rijden, maar op dit moment waagt geen enkele gemeente nog een poging. Bovendien kunnen we ons wel alvast voor nachtbussen naar bijv. Ede, Arnhem of Nijmegen inzetten. De eerste stapjes zijn gezet met een nachtbus naar Utrecht maar meer moet mogelijk zijn, en daar willen we ons voor inzetten. 

 • Context

  Wij vinden de bereikbaarheid van Wageningen erg belangrijk. Mobiliteit is immers één van de grootste dagelijkse ergernissen van mensen, heeft impact op klimaat en heeft grote gevolgen voor de (verkeers) veiligheid. Omdat lang niet iedereen de mogelijkheid heeft om in Wageningen te wonen, is het cruciaal dat de reistijd zo kort mogelijk is. Wij vinden dat fiets- en openbaar vervoer op de meeste plekken de voorkeur moet krijgen. Enkel op de grote wegen zouden auto’s de voorkeur moeten krijgen, zodat zij zo snel mogelijk de stad uit zijn. Op deze manier wordt de ideale balans gevonden tussen duurzaamheid, gezondheid, bereikbaarheid en doorstroming.

   

  In Wageningen wordt zo’n €4.3 miljoen euro van de totale €106 miljoen in bereikbaarheid gestopt. Dit is zo’n 4%. 

 • Toelichting prioriteiten

  Ambitieus en verfrissend – alternatieve vervoersmiddelen en autoluwe binnenstad 

  Wij zijn niet van het auto’tje pesten, maar wel van andere reisopties aantrekkelijker maken. Zo vinden wij het bijvoorbeeld vreemd dat er niet meer aandacht is voor deelauto’s in Wageningen. Wij willen dit concept bekender en aantrekkelijker maken. Hiervoor hebben wij concrete plannen. Verder willen we de binnenstad autoluw maken. Het is niet meer van deze tijd dat een binnenstad ook een doorgaande route kan zijn. Wij vinden wel dat bestemmingsverkeer de binnenstad moet kunnen bereiken.

  broken image

  Het straatbeeld veranderd: fiets de baas op de kleine weg, auto de baas op de grote weg. 

  Wij zijn erg blij met de fietsweg waar de auto te gast is rond de Jumbo in de Tarthorst. Wij denken dat dit op meer plekken in Wageningen zou kunnen. De snelheid verlagen is belangrijk voor de veiligheid van fietser en voetgangers. Vanaf 2030 mogen er namelijk geen auto’s op fossiele brandstoffen meer gemaakt worden en dat betekent dat er voornamelijk stille elektrische auto’s op de weg te vinden zijn. Op een fietsweg/auto te gast route is het minder erg, omdat zij toch niet voorrang hebben. Op grote wegen moet de auto gewoon voorrang houden, maar in de  wijken en het centrum vinden wij dat niet vanzelfsprekend.

  Wagenpark gemeente Wageningen aanpakken 

  Wageningen is altijd ambitieus als het gaat om het verduurzamen. Maar wij vinden dat de gemeente ook naar zichzelf moet kijken. De auto’s die de gemeente in eigendom heeft en de leaseauto’s moeten wat ons betreft ook de duurzame ambitie volgen. En kunnen we deze auto's ook niet als deelauto gebruiken, in het weekend staan ze immers stil. 

  broken image

  Een verkeerstunnel bij de Bornsesteeg realiseren

  De bereikbaarheid van Wageningen kan nog veel beter. Dit geldt zowel voor fietsers als voor de auto en het openbaar vervoer. Zo zijn er dagelijkse fietsfiles bij het kruispunt Bornsesteeg/ Nijenoord Allee. Door een tunnel voor fietsers of auto’s kunnen deze verkeersstromen uit elkaar gehaald worden. Zo kan de haastige fietser sneller en veiliger de universiteit bereiken en hoeven andere weggebruikers niet te wachten op het kruispunt. Dit was ons idee in 2018. De provincie is bereid het grootste deel van de kosten hiervoor te dekken en het gedeelte dat de gemeente moet bijdragen is ook beschikbaar in een reserve. De plannen zijn ook om de rest van de route naar en rond de campus te verbreden en doorstroming te bevorderen. We houden deze processen en plannen goed in de gaten zodat het ontwerp in het filmpje ook realiteit wordt. Dit wil namelijk nogal eens afwijken.

  Snelbussen tussen de WUR en Arnhem

  Er zijn plannen voor een snelle buslijn tussen de WUR-campus en Arnhem centraal. Wij vinden het belangrijk dat die er ook daadwerkelijk komt. Daarnaast willen we zorgen dat het aantal tussenhaltes minimaal is zodat het echt een snelle buslijn wordt. Zo werkt Connect Wageningen aan efficiënter werk- en leerverkeer in en rond onze eigen stad.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prestatie 2018-2022: Fietstunnel naar de WUR 

  (om precies te zijn een gelijkvloerse oversteek) 

 • Prestaties 2018-2022

  Met succes hardgestreden voor een tunnel bij de kruising Nijennoordallee/ Churchillweg 

  Bij de vorige verkiezingen zijn wij regelmatig naïef genoemd, omdat wij altijd gepleit hebben voor een fiets- en/ of autotunnel op deze locatie. Uiteindelijk is mede door ons aandringen bij de provincie deze wel verankerd in de plannen. Zo zie je maar dat het jonge mensen die rapporten lezen betrouwbaarder zijn dan politici, die door hun jarenlange ervaring in de politiek denken te weten hoe de wereld werkt. De provincie is bereid het grootste deel van de kosten hiervoor te dekken en het gedeelte dat de gemeente moet bijdragen is ook beschikbaar in een reserve. De plannen zijn ook om de rest van de route naar en rond de campus te verbreden en doorstroming te bevorderen. We houden deze processen en plannen goed in de gaten zodat het ontwerp in het filmpje ook realiteit wordt. Dit wil namelijk nogal eens afwijken.

  Ingezet voor beter openbaar vervoer van en naar Wageningen

  Net als de meeste partijen hebben wij ons ingezet voor beter openbaarvervoer van en naar Wageningen en hebben wij hier veelvuldig aandacht voor gevraagd. Bij veel grootschalige projecten, zoals ontwikkeling Dreijen en Born Oost hebben wij extra aandacht gegeven aan de ontsluiting via het OV. 

  Focus aanbrengen in verkeerssituaties om te verbeteren 

  Wageningen is de afgelopen jaren veel veiliger geworden. Zo zijn 3 van de 6 verkeerslocaties uit ons vorige verkiezingsprogramma aangepakt, namelijk: 

  - Op de Dijk, richting Argo en Vada, Kruispunt Rabobank,

  - de route Haarweg – campus. 

  - Kruispunt Rooseveltweg- Lawickse Allee, Holandseweg rond Pantarijn 

  De locaties rond de Lebo en Churchillweg rond de Volkswagendealer zijn helaas nog niet aangepakt. 

  Fiets bij alle bouwprojecten op de kaart gezet 

  Met name voor de fietsers hebben wij ons de afgelopen 4 jaar ingezet. Zo was de fiets het ondergesneeuwde kindje geweest bij het dossier van het rondje campus als wij daar niet elke keer op hadden gehamerd. 

  Motie voor nachtbussen ingediend

  OV is naast het fietsverkeer echt een focus punt geweest. Dankzij een motie van ons rijdt er nu een nachtbus tussen Wageningen en Utrecht. Dit kan als een goede eerste stap gezien worden in de aansluiting van Wageningen op het nachtnet. 

   

  Plannen voor snelbussen tussen de WUR en Arnhem ondersteund 

  De plannen om een snelbus tussen de WUR en Arnhem te realiseren vorderen langzaam. We blijven deze ontwikkelingen steunen. 

   

  Motie voor snelheidsverlaging op het water ingediend

  Wij zijn ook voor veilig verkeer op het water. De motie voor snelheidsverlaging op het water is dan ook door ons geschreven. Helaas is het de wethouder nog niet gelukt om deze succesvol uit te voeren. 

   

  Tegen onnodig verkeersverbeteringen gestemd

  Wij hebben tegen de plannen gestemd om de verkeerssituatie bij de Jan Linders te verbeteren. Wij vonden deze plannen te duur en niet de hoogste prioriteit hebben. Helaas hebben andere partijen deze locatie toch prioriteit gegeven. Waarom is ons een raadsel, er zijn veel locaties aan te wijzen die er veel erger aan toe zijn. 

   

  Jaarlijks gratis fietslampjes uitgedeeld

  Om de verkeersveiligheid te verbeteren organiseren wij jaarlijks een actie, waar wij gratis fietslampjes uitdelen. Wij doen dit samen met de gemeente en andere jongerenorganisaties. Wij richten ons hiermee voornamelijk op jongeren en studenten, omdat uit de cijfers blijkt dat jongeren vaker slechte fietsen en slechte verlichting hebben.